• Syntactisch gerelateerd: getuige · getuigen · tuig · »»
  • Gerelateerde discussie

    Twitter heeft een getuigen-tag voor rampen nodig

    »»

ZapLog-dossier: getuigen-tag

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: innovatie · twitter · internet · »»

Twitter heeft een getuigen-tag voor rampen nodig

zat 12 maa 2011 10:07
Twitter helpt journalisten aan informatie over de situatie in een rampgebied en getroffenen aan evacuatiemogelijkheden, schuiladressen en hulplijnen. Maar dan moet Pietje uit Purmerend wel even offline als er een aardbeving in Japan plaatsheeft. Zijn gebabbel over Tokyo zorgt voor hinderlijke ruis. Om echte getuigen van meepraters te onderscheiden pleit Jeff Jarvis, auteur van What Would Google Do, daarom voor een speciale getuigen-tag. Heel simpel: ‘#jpquake’ voor discussie over de...