ZapLog-dossier: gezondheidsrisicos

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Onderzoek naar landbouwgif

din 18 feb 2014 16:47
Bevolkingsonderzoek naar risico's landbouwgif DEN HAAG - Mensen die in de buurt van bollenvelden, fruitboomgaarden en andere landbouwgronden wonen, kunnen volgend jaar een oproep voor een bevolkingsonderzoek tegemoetzien. Het kabinet wil erachter komen of zij mogelijk gezondheidsrisico's lopen door de chemische middelen die in die gebieden worden gebruikt om de gewassen te beschermen. ...

Burgers werden voorgelogen over gentech onderzoek

maa 21 jan 2013 18:37
Met het beantwoorden van kritiek gericht tegen een onderzoek waaruit blijkt dat gentech maïs de gezondheid van ratten in gevaar brengt, concludeert een campagnevoerder dat het publiek werd misleid om grote commerciële belangen te beschermen. Toen in september vorig jaar een wetenschappelijk onderzoek werd gepubliceerd waaruit bleek dat een gentech maïs en kleine hoeveelheden van het Roundup herbicide, waarvoor het is ontworpen om te worden geteeld, de gezondheid van ratten beschadigde,...

"Bedreiging van chemicaliën voor gezondheid wordt onderschat"

woe 30 mei 2012 14:30
De Vlaamse Liga tegen Kanker (VLK) vraagt dat mensen beter worden beschermd tegen chemische stoffen in hun omgeving. Volgens de Liga zijn er striktere maatregelen nodig om het recht op een gezonde leefomgeving te garanderen. Dat laat de VLK vandaag weten. . Op 1 juni 2012 is de Europese verordening voor de registratie, evaluatie, autorisatie en beperking van chemische stoffen (REACH) vijf jaar van kracht. Naar aanleiding daarvan evalueerde de VLK de toepassing van de regelgeving en het...

"Gebruik van de scanner moet naar beneden"

maa 10 okt 2011 15:00
Er moet worden bespaard op de uitgaven voor radiologie. Dat staat in het ontwerpbudget van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering (Riziv), dat maandag aan de algemene raad zal worden voorgelegd. De ziekenfondsen stellen een vermindering met 10% voor van de twee miljoen onderzoeken die jaarlijks worden uitgevoerd, om zo de honoraria volgend jaar beheersbaar te houden. Dat bericht Le Soir. Door 200.000 onderzoeken minder uit te voeren, kan 24 miljoen euro worden bespaard....

Aspartaam: De Europese gezondheidsautoriteiten spelen een dom spel

don 24 maa 2011 18:33
Op woensdag 16 maart 2011 organiseerde Corinne Lepage (CAP 21, Frankrijk) en Antonyia Parvanova (NMSP, Bulgarije) een hoorzitting in het Europees Parlement over de bezorgdheid van de gezondheidsrisico's van aspartaam, een kunstmatige zoetstof die gebruikt wordt in producten zoals sommige frisdranken. Deze hoorzitting bracht wetenschappelijke auteurs van de meest recente onderzoeken over de effecten op de gezondheid van aspartaam, vertegenwoordigers van de European Food Safety Authority, de...

Washington Post: thimerosal (kwik) in de dubbeldosis varkensgriepvaccine

vri 31 jul 2009 09:10
De race om de miljarden voor een "varkensgriepvaccine" is in volle gang. Uiterste deadline: oktober, als het "traditionele" griepseizoen begint. Verschillende "adviseurs" in verschillende landen zijn begonnen met het opstellen van "prioriteitsgroepen", de groepen die als eerste een vaccine toegediend krijgen. In de haast om de "griepgolf" te verslaan zullen de vaccines ongetest op de markt verschijnen. De producenten zelf verzekeren dat dit geen "kwaad" kan, maar zijn voor de zekerheid al...