ZapLog-dossier: ggo

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Monsanto: macht en monopolie

zat 8 aug 2015 17:18
monsanto De geschiedenis van Monsanto gaat tot ver terug in de tijd. Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond het bedrijf Monsanto Chemical Works en in de loop der jaren heeft het bedrijf zich definitief, allicht dubieus, gevestigd in de landbouwsector. De officiële website van het bedrijf claimt boeren wereldwijd te ondersteunen door zich te focussen op de agricultuur. Wie echter het nieuws erop naslaat en de laatste ontwikkelingen van en over het bedrijf in de gaten houdt, ziet dat Monsanto...

Zwitserse retailers bannen Monsanto-producten uit schap

don 28 mei 2015 18:46
Of glyfosaat nu kankerverwekkend is of niet, de Zwitserse ketens Coop en Migros halen het vast uit hun schappen. In maart kwam de Wereldgezondheidsorganisatie naar buiten met het standpunt dat het gewasbeschermingsmiddel glyfosaat mogelijk kankerverwekkend is. Zwitserse retailers halen glyfosaat uit de schappen... Los van alle politieke, maatschappelijke en wetenschappelijke discussies die dit bericht veroorzaakte, kiezen de Zwitserse retailketens Migros en Coop voor een heel pragmatische...

Pilletjes, Prikken en Poen

maa 2 maa 2015 16:55
BOUGHT - the film that will make you question Big Pharma & Big Industry! Big Bucks, Big Pharma: Marketing Disease & Pushing Drugs Vaccines: The Toxic Truth https://www.youtube.com/watch?v=03K2ONrFiYc [youtube]03K2ONrFiYc[/youtube] ...

Brussel eerste Europese stad met verbod ggo-teelt

vri 7 feb 2014 17:08
Het Brussels hoofdstedelijk gewest heeft het telen van genetisch gemanipuleerde organismen (ggo’s) in open lucht verboden. Dat meldt Le Soir. De Brusselse regering vreest ‘besmetting’ van klassieke teelten. Het Brussels verbod op ggo-teelt in open lucht komt er op verzoek van minister van Landbouw Céline Fremault (CDH). Zij vreest dat ggo-teelt in het Brussels gewest er bijna onvermijdelijk voor zou zorgen dat de klassieke teelten ‘besmet’ worden door stuifmeel of zaadjes van de...

BASF wil tweede gentech pieper in EU lanceren

don 3 nov 2011 20:28
BASF vraagt de goedkeuring voor Fortuna in de EU aan, Fortuna is een genetisch gemodificeerde aardappel die bestand is tegen normale plantenziektes. Ondertussen probeert de chemiereus de publieke en politieke weerstand tegen genetisch gemodificeerde organismen (GGO) te verzwakken. Wereld’s grootste chemiebedrijf vertelde het nieuws afgelopen maandag. Bij goedkeuring mag de pieper commerciëel verbouwd worden en is geschikt voor menselijke en dierlijke consumptie. In maart 2010 kreeg BASF...

David vs Goliath, duitse imkers winnen rechtzaak tegen Monsanto

zat 10 sep 2011 11:21
Volgens Heike Moldenhauer, gentech expert bij de BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) heeft het Europese Gerechtshof (EuGH) met haar uitspraak op 6 september een historisch oordeel geveld. Niet alleen voor de imkers maar ook voor de consumenten. Het EuGH heeft bevestigd dat honing, welke stuifmeel van het genetisch gemodificeerde Mais Mon 810 van Monsanto bevat, geen toelating als voedsel op de europese markt bezit. De honing mag dus niet op europese markt verkocht worden....

Gentech soja met bijwerkingen goedgekeurd in de EU?

maa 22 aug 2011 20:50
Voorwoord Hieronder een vrije vertaling van een artikel op Testbiotech. Het lijkt erop dat de EFSA, welke de voedselveiligheid voor de Europese burger garandeert, weer eens achterloopt. Wat blijkt: bijwerkingen van gentech worden niet geaccepteerd, men steekt liever de kop in het zand . Binnen de EU vindt soortgelijk struisvogelpolitiek plaats op de gebieden van nanotech, hormoonverstorende werking van man-made chemicals, antibiotica gebruik in de intensieve veehouderij enzovoort. Daar...

EU: Verontreiniging veevoeder met gentech nu officieel toegestaan

vri 1 jul 2011 20:56
Op 24 juni heeft de EU commissie de nieuwe regels voor genetisch gemodificeerd veevoeder ingevoerd. De nultolerantie wordt losgelaten en verontreiniging tot 0,1% gentech is toegestaan. In februari hadden de EU-lidstaten reeds ja gezegd op voorstel van de EU-commissie om de regels te versoepelen.Echter onder de voorwaarden dat de gemanipuleerde substantie toegestaan werden door andere "bevriende" landen (bijv. Noorwegen, China, USA) en voldoet aan het toelatingseisen van de EFSA (European...

Moedermelk van een koe

maa 13 jun 2011 14:49
Argentijnse en Chinese wetenschappers hebben een koe gemaakt die moedermelk geeft. Zitten we daar op te wachten? Kom vooral niet aan moedermelk. Dat advies zou iedere onderzoeker moeten krijgen die melk wil maken voor baby's zonder dat daar een vrouwenborst aan te pas komt. De moedermelkmaffia is goed georganiseerd en laat hun toorn neerdalen op eenieder die het waagt een alternatief voor de tepel voor te stellen. Zelfs als George Clooney er aan te pas komt. Een groep Argentijnse...

Bioplastic, Big Agra en Big Chemistry, deel 2

woe 16 maa 2011 00:31
Voorwoord Hierbij het tweede deel van een vrije artikel vertaling van Jim Thomas uit 2008. In dit artikel wordt de invloed en de toekomst van de industriele gentech bioplastics in America en Europa kort besproken. De huidige toepassing van synthetische biologie (man-made chemicals 2.0) in Amerika komt met de innovatiedrift van onze volksvertegenwoordig (bijv. Verhagen) met rasse schreden dichterbij. Zakken met voedsel Zover de verwijderingstrategie van bioplastics. Maar het vervangen van...

EU-Commissie accepteert gentech verontreiniging

vri 25 feb 2011 22:20
Het Europese commissie clubje voor veevoeders, afkomstig uit de EU lidstaten hebben op 22 februari een positieve stem uitgebracht voor het loslaten van de zogenaamde “zero-tolerance” voor GGO (Genetisch Gemodificeerde Organismen). Op dit moment mag bijvoorbeeld soja maximaal 0,01% GGO’s bevatten, deze waarde is afgestemt op de analysemethoden. Indien het voorstel wordt goedgekeurd door het Europese parlement is een GGO vervuiling van 0,1% in veevoeder toegestaan. Milieuverenigingen...

EU: redenen voor nationale gentech-verboden

zat 19 feb 2011 18:26
De Bund (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) ziet in de uitspraak van het Bundesverfassungsgerichtes (afgelopen november) als een waarschuwing voor de voorstanders van de invoering van gentech in de EU. Het hogergerechtshof legt de aansprakelijk van verontreiniging van naastgelegen velden met GGO’s (genentisch gemodificeerde organismen) bij de veroorzaker. Volgens Heike Moldenhauer (gentech-specialistin van de Bund) worden hiermee de belangen van boeren en levensmiddelproducenten...

Agraische industrie: EU moet nultolerantie GGO loslaten

zat 12 feb 2011 20:07
De agraische industrie eist dat de nultoleratie van de EU wetgeving in zake genetisch gemodificeerde organismen (GGO) wordt verruimd. Er dreigen anders voedseltekorten. De duitse BUND (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland) en 18 verdere milieu- en landbouwverenigen hebben deze beweringen onderzocht en hebben vastgesteld dat alle aannames (gebracht als feiten) het tegendeel in voedseltekorten bewijzen bij blijvende nultolerantie van GGO’s. In werkelijkheid gaat het erom dat de...

Imkers lijken rechtstrijd tegen GGO mais MON810 te gaan winnen

zat 12 feb 2011 17:54
De advocaat-generaal Yves Bot van het Europese Hof van Justitie heeft op 9 februari 2011 in zijn advies aan de rechters van het Hof bepleit voor een baanbrekende herziening in de toepassing van het genetisch gemodificeerde mais MON810 van Monsanto. De uitspraak van de rechters over het geschil kan grote gevolgen hebben voor de voedselvoorzing in de EU. De GGO mais MON810 is sinds 1998 toegelaten op de europese markt . De mais bevat genen van bacterien welke toxisch zijn voor insecten. Sinds...

De wereld volgens Monsanto (inhoudsopgave met veel links!)

din 27 apr 2010 17:34
DE WERELD VOLGENS MONSANTO VAN DIOXINE TOT GENGEWASSEN, EEN MULTINATIONAL DIE HET GOED MET U VOOR HEEFT - MARIE-MONIQUE ROBIN 'Een wake-upcall voor iedereen die zich bekommert over de kwaliteit van ons eten en over de gezonde toekomst voor onze planeet.' - Greenpeace Monsanto, met vestigingen in 46 landen, is marktleider in genetisch gemanipuleerde gewassen en is een van de meest controversiële bedrijven het meest controversiële bedrijf ter wereld in de industriële geschiedenis. Sinds de...

Rusland zegt dat gentech voedsel schadelijk is

maa 26 apr 2010 18:51
Rusland begon de jaarlijkse Days of Defence against Environmental Hazards, van 15 April tot 5 Juni, met de aankondiging van de opzienbarende resultaten van een onafhankelijk onderzoeksproject. Wetenschappers hebben aangetoond dat genetisch gemodificeerde organismen schadelijk zijn voor zoogdieren. De onderzoekers ontdekten dat dieren die genetisch gemodificeerd voedsel eten hun vermogen tot voortplanting verliezen. Campbell hamsters die een snel voortplantingstempo hebben werden gedurende...

Al meer dan 94.000 steunbetuigingen tegen genetisch gemodificeerd voedsel (Avaaz)

din 16 maa 2010 19:16
Aan de voorzitter van de Europese Commissie José Manuel Barroso: We verzoeken u om een tijdelijk verbod op het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen in Europa en om het instellen van een onafhankelijke, ethische, wetenschappelijke instantie om de impact van GG gewassen te onderzoeken en regelgeving te vast te stellen. GENETISCH GEMODIFICEERD VOEDSEL: FEITEN, GEEN GEWASSEN Voor het eerst in 12 jaar heeft de Europese Commissie zopas het kweken van genetisch gemodificeerde gewassen...

Onderzoek naar machtsmisbruik Monsanto

zat 13 maa 2010 19:57
De Amerikaanse agrogroep Monsanto ligt onder vuur in de Verenigde Staten. Volgens persagentschap Bloomberg hebben de openbare aanklagers uit zeven verschillende staten een onderzoek geopend naar vermeend misbruik van de machtspositie van het concern. (tijd) - De staatonderzoeken zijn niet de eerste klachten waar Monsanto mee af te rekenen krijgt. De activiteiten van het bedrijf worden ook federaal onder de loep genomen. Daarnaast beschuldigde concurrent DuPont het bedrijf in augustus vorig...

Gentech, Monsanto en samen een vuist maken tegen dit bedrijf.

din 16 feb 2010 14:42
De Wageningen Universiteit komt dit voorjaar nog met een studie over de bijdrage van de GGO’s (Genetisch gemodificeerde organismen )soja, maïs en katoen aan duurzaamheidaspecten. Op grond van dat onderzoek, dat de Kamer uiteraard toegezonden krijgt, zal het kabinet tot een oordeel komen m.b.t. dit omstreden onderwerp. Diverse landen willen deze GGO’s niet en veel gewassen van onder andere Monsanto het grootste bedrijf in gentech zijn in meerdere landen verboden waaronder Frankrijk zoals...

GroenLinks wil dat de productie van gen-voedsel in Nederland wordt verboden

vri 12 feb 2010 00:14
Ik stuur zo nu en dan wel eens een email aan kamerleden en ministers. Van de laatste groep krijg ik nooit een antwoord, van de eerste zo nu en dan. Meestal een standaard antwoord: "Zeer interessant. We zullen het bekijken en u hoort nog van ons." Vandaag echter een antwoord van Groen Links op mijn bezorgdheid over de ontwikkelingen wat betreft de intenties van het kabinet en de kamer rondom genetisch gemanipuleerde gewassen dat de moeite waard was. Na de gebruikelijke beleefdheden schreef...

Het is onbegrijpelijk dat bijen zijn vergeten in alle discussies over gentech

woe 10 feb 2010 20:47
Bijen zijn zeer belangrijk voor de landbouw. Zij nemen 75% van de bestuiving van landbouwgewassen voor hun rekening, op het open veld en in kassen. Volgens het rapport van Greenpeace over bijen en gentechnologie is het onmogelijk om naast gangbare en biologische teelt ook gentechgewassen te telen in Nederland. Bijen vliegen over grote afstanden tot wel 10 kilometer van hun korf om stuifmeel en nectar te verzamelen. Daarmee kunnen ze gewassen besmetten met gentech-bestanddelen ...

Studie bewijst schadelijkheid van drie Monsanto maïsvariëteiten voor het organisme

din 12 jan 2010 19:31
Een studie gepubliceerd in het International Journal of Biological Sciences toont de toxiciteit van drie genetisch gemodificeerde maïsrassen van het Amerikaanse zaadbedrijf Monsanto, het Comité voor onafhankelijk onderzoek en informatie over genetische manipulatie (Criigen, gevestigd in Caen), dat deelgenomen had aan deze studie, maakte dat 11 december bekend. "Voor het eerst in de wereld hebben we bewezen dat gentech producten noch voldoende gezond noch geschikt zijn om te worden...

GGO-vrije voeding: onmogelijk in 2010? - Franse studie: ggo’s zijn onveilig

maa 11 jan 2010 17:26
Nieuw Frans onderzoek naar effecten van ggo’s op de gezondheid beoordeelt ggo-toepassingen als onveilig. Recente steekproeven in winkelrekken tonen aan dat ggo’s ongemerkt de voedselketen binnensluipen. Velt vraagt garanties voor de keuze van de consument op ggo-vrije voeding. Eén van de verplichtte onderzoeken voor het op de markt toelaten van genetisch gewijzigde toepassingen zijn voedertesten waarbij ggo-voeders gedurende 90 dagen aan testdieren, meestal ratten, gegeven worden....

Nieuwe logo's 'ggo-vrij' in Duitsland en Frankrijk

woe 9 sep 2009 13:09
In navolging van onder andere Frankrijk wil de Duitse overheid dat consumenten gemakkelijker kunnen beoordelen of voor levensmiddelen genetisch gemodiceerde organismen (ggo's) zijn gebruikt. Daarom wordt een nieuw 'Ohne Gentechnik'-logo geïntroduceerd. De Franse nationale consumentenraad lanceerde eerder dit jaar ook al een dergelijk label. Deze labels zijn vooral bedoeld voor zuivel- en vleesproducten afkomstig van dieren die gevoederd zijn met ggo's, omdat van deze productgroepen tot nu...

De doodzonden van Monsanto

don 3 apr 2008 16:07
Op 11 maart om 21u toont Arte de documentaire 'Le monde selon Monsanto' van Marie-Monique Robin. De reputatie van de multinational krijgt opnieuw een flinke deuk met deze nieuwe film over de twijfelachtige praktijken van het bedrijf. Deze grootste chemiereus met thuisbasis in de VS is eigenaar van 90 % van de transgene zaden wereldwijd. Het bedrijf is niet aan z'n proefstuk toe als het gaat over misdaden tegen het leefmilieu of de gezondheid. Monsanto past dictatoriale praktijken toe om zijn...