• Syntactisch gerelateerd: soja · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: gifsoja

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Tweede Kamer kritisch over RTRS

zon 4 okt 2009 13:57
Op donderdag 10 september bediscussieerde de vaste Kamercommissie voor LNV de uitkomsten van de Ronde Tafel voor Verantwoorde Soja, waarbij ook de ministers Verburg en Koenders aanwezig waren. Dit debat was aangevraagd door de Partij voor de Dieren. De toon van het debat was zeer kritisch. Mede namens Gifsoja.nl was een brief naar de Kamerleden gestuurd met de visie van de ondertekenaars op de criteria voor ‘verantwoorde’ soja. Drie partijen noemden de RTRS een vorm van ‘greenwash’,...