• Syntactisch gerelateerd: smith · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: glaxoklinesmith

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

GlaxoKlineSmith Antidepressivum sterker dan cocaïne

woe 28 okt 2009 00:41
Het in Nederland meest geslikte antidepressivum kan geboorteafwijkingen veroorzaken. De Britse farmaceut Glaxo­­­-­SmithKline is schuldig,­ oordeelde een Ameri-kaanse jury vorige week.­ Schuldig aan de gaten in het hart van de op 24 oktober 2005 geboren Lyam Kilker. Die zouden zijn veroorzaakt door het antidepressivum Paxil, dat de moeder tij­dens haar zwangerschap slikte. GSK moet de familie nu 2,5 miljoen dollar schadevergoeding betalen. Paxil is in Nederland op de markt als Seroxat....