ZapLog-dossier: gnosti

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Graf van Jezus mogelijk ontdekt

din 26 nov 2013 13:49
Het graf van Jezus Volgens de kerkelijke leer is Jezus met lichaam en al ten hemel gevaren. In het esoterisch en gnostisch christendom is dit altijd een buitengewoon vreemde gedachte geweest. Een spirituele opstanding ja! Maar een opstanding ‘in den vleze’, daar willen veel oude getuigen niet aan. Verhelderend is bijvoorbeeld het indrukwekkende geschrift ‘De verhandeling over de opstanding’ uit de Nag Hammadi-vondst (in de Jung-codex). ...

Psalm 91: dreiging van kwade geesten en demonen

maa 26 aug 2013 19:48
Vandaag de dag wordt de wereld niet alleen geteisterd door graaiende demonen maar ook door religieus oosterse fanatici die heden zelfs elkáár met bommen naar eeuwige jachtvelden helpen. "De revolutie eet haar eigen kinderen op!" - dat sprak de pers al over bolsjewieken maar de wetenschap moet antwoorden - en dus, er worden nog regelmatig studies aan gewijd zoals kortgeleden nog professore Beatrice de Graaf in Zomergasten een groot en bizonder college afstak dat de Vpro voor terugkijken niet...