ZapLog-dossier: godsdiensten

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De islam past niet in de Europese godsdienstvrede

maa 6 nov 2017 18:07
Het begin van de Europese godsdienstvrede kan nauwkeurig worden bepaald. Het was een reactie op de Unie van Atrecht (6 januari 1578) waarin de Spaanse landvoogd met de Zuidelijke Nederlanden overeenkwam dat de katholieke godsdienst de enige godsdienst was en dat iedere andere godsdienst verboden was. In de Noordelijke Nederlanden was de reformatie al op gang gekomen. Eerder waren de Nederlandse gewesten in de Pacificatie van Gent al overeengekomen om een oplossing te zoeken voor het naast...

De droomwereld: een manifold

zat 17 sep 2016 13:18
Bij de ophef over het nieuwste dwangcontract met de roverheid, dat het gedoe om het donorcodicil, heb ik het woord manifold ter sprake gebracht. Op dat moment haken veel mensen af, daar is in te komen. Toch is het niet zo'n moeilijk begrip, want demense kennen het wel, ze hebben het alleen nooit zo bezien. Dus, wat is een manifold, en wat heeft dat met de droomwereld te maken? Een heel simpel voorbeeld van een manifold is een lijn. De menselijke ogen hebben hun beperkingen; niemand kan ooit...

Complot tegen gezin en religie is de oorzaak van vluchtelingenstromen

woe 7 okt 2015 22:22
Voor de huidige oorlog in Syrië en de enorme vluchtelingenstromen die West-Europa overspoelen worden door analisten vanuit verschillende perspectieven redenen en verklaringen aangedragen. Vaak zijn deze gekleurd door de elite die eigenaar is van de MainStreamMedia en deze gebeurtenissen bewust vanuit een éénzijdig perspectief belichten. Vanuit de alternatieve/nieuwe media wordt ook de andere kant belicht en de connecties tussen SaudiArabië, CIA, AL Nusra, IS enTurkije naar voren gebracht....

Islamitische werknemer M&S mag klant met drank weigeren

maa 23 dec 2013 12:24
De Britse winkelketen Marks & Spencer heeft een omstreden richtlijn bevestigd voor islamitische werknemers. Zij hoeven geen klanten te bedienen die alcohol of varkensvlees willen kopen. Op de officiële Facebookpagina van M&S reageren klanten getergd. Trouwe klanten nemen de opvallende beslissing van de bonzen van de populaire winkelketen niet. Met honderden tegelijk gaven ze gisteren blijk van hun ongenoegen op Facebook, waar werd opgeroepen tot een boycot van de warenhuisketen die in...

Door Spinoza's lens

maa 10 dec 2012 23:58
?Spinoza gaat ervan uit dat er ook een soort axiomastelsel van de mechanica bestaat, dat de natuurwetten bepaalt. Aan de basis van dit alles ligt de wezenlijke aard van God, die ook de substantie heet. Die substantie ligt aan de grondslag van alles en die kan men zowel Natuur als God noemen. Uit de substantie volgen alle wetten uit de wiskunde, de natuurkunde, de statica, de hydrostatica, enzovoort, dus alles wat de wereld inhoudt; en uit de definitie, zeg maar de formulering van die...

Lang leve de Moedergodin

zon 28 aug 2011 00:03
Moeder Aarde heeft een stuk minder wrede aanhangers dan Jahweh en Allah.Aanhangers van patriarchale goden als Jahweh en Allah zaaiden en zaaien nog steeds dood en verderf. Veel mensen hebben het daarom helemaal gehad met patriarchale monotheïstische godsdiensten en vinden dat we terug moeten naar Moeder Natuur. Hebben ze gelijk en wordt het tijd de moedergodin weer in ere te herstellen? . . . → Meer info: Lang leve de Moedergodin ...

Amerikaanse inkomens per godsdienst: Hindu’s zijn het rijkst

zon 26 dec 2010 17:07
Binnen de VS zijn er grote verschillen in inkomen per godsdienstgroepen, laat deze infographic van GOOD zien. Bij de Afrikaans-Amerikaanse christelijken (‘black churches’) en de Jehova’s getuigen zitten de meeste mensen in de laagste inkomensgroep van minder dan 30.000 dollar per jaar. De rijkste godsdiensten zijn het Hindoeïsme en het Jodendom; onder die gelovigen zit respectievelijk 65 en 60 procent boven de 50.000 dollar. ...

Pleidooi voor een ‘VN voor religies’

woe 13 mei 2009 08:55
Er zou een ‘internationaal orgaan’ moeten komen waar vertegenwoordigers van alle godsdiensten op aarde samenkomen. Dat moet een soort ‘Verenigde Naties voor religies’ worden, die ‘conflicten en verschillen van inzicht’ tussen godsdiensten beslecht. Daarvoor heeft de Ashkenazische Opperrabbijn Yona Metzger van Israel gepleit tijdens een ontmoeting met paus Benedictus in Heichal Shlomo, tegenover de Grote Synagoge in Jeruzalem. De paus was even daarvoor bij de Klaagmuur geweest,...