• Syntactisch gerelateerd: golf · staten · »»
  • Gerelateerde discussie

    Golfstaten akkoord over monetaire unie

    »»

ZapLog-dossier: golf staten

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: banken · geld · economie · monetaire unie · centrale bank · nwo · »»

Golfstaten akkoord over monetaire unie

din 30 dec 2008 23:22
Een groep Golfstaten heeft dinsdag afspraken gemaakt over de vorming van een monetaire unie. In eerste instantie wordt volgend jaar voorzien in een overlegorgaan voor monetaire zaken. Uiteindelijk moeten er een gezamenlijke centrale bank en één munteenheid komen. De lidstaten van de monetaire unie hebben niets in te brengen bij deze centrale bank: "All of the GCC bodies, including the government bodies, are forbidden from giving any directions to the GCC central bank or the national central...