ZapLog-dossier: goudportal

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Geopolitieke spanningen en te sterke dollar keren zich tegen Amerika

vri 20 maa 2015 12:54
Lage grondstofprijzen en daarbij een sterke dollar waardoor de VS deflatie importeren, zet de Fed onder hogere druk tot het nemen van maatregelen. Oosterse initiatieven zoals het oprichten van een AIIB door China tasten de toekomst van de dollar en het zeggenschap van de VS in de globale economie verder aan. Ondertussen nemen geopolitieke spanningen zoals in Oekraïne verder toe en doen de NAVO deelnemers hun best de Chinees/Russische as onder druk te zetten. ...

China bemoeit zich nu in Koude Oorlog

din 17 maa 2015 17:30
De Koude Oorlog tussen de NAVO en Rusland lijkt verre van uitgevochten. Poetin laat zich niet de les lezen door het Westen en zijn er derhalve nieuwe sancties tegen de Russen in de maak. China spreekt openlijk haar misnoegen uit tegen de NAVO en wordt de relatie tussen het machtige China en het grote Rusland enkel maar hechter. ...

Rusland omsingeld door militaire bases van de NAVO

din 17 maa 2015 14:25
De VS is niet bereid in te zien dat haar macht in de wereld aan het afnemen is en dat de wereldmacht niet de middelen heeft om overal te interveniëren. China heeft de afgelopen maanden ook al haar onvrede geuit over de Westerse sancties tegen Rusland die het gevolg zijn van de Russische annexatie van de Krim. ...

Olieprijs bereikt nieuwe dieptes

maa 16 maa 2015 17:05
Wie dacht dat de olieprijs aan het stabiliseren was, zat er blijkbaar naast. Vandaag was de olieprijs naar een nieuw dieptepunt afgezakt. Bloomberg wist te melden dat het de Amerikanen ontbreekt aan opslag. Matige groei, een keiharde dollar en een gematigde oliebehoefte lopen niet in pas met de huidige productie. ...

Griekenland flirt met Rusland

don 12 maa 2015 16:28
Zowel Rusland alsook China hebben zich bereidwillig opgesteld om de Grieken onder het juk van Europa vandaan te halen. Tot juni hebben de Grieken geld, dan is het op. Voor de eurozone wacht een lastige en dure opgave om het strategisch goed gelegen Griekenland binnenboord te houden. Wat kiezen de Grieken? ...

Opkoopbeleid ECB loopt spaak

woe 11 maa 2015 16:38
Raakt het Opkoopbeleid van de ECB 'out of control' nu er amper beschikbaar staatspapier op de markt beschikbaar blijkt dat voldoet aan de eisen van de ECB? Volgens Bloomberg holt de ECB achter haar eigen staart en is er een situatie gecreëerd nog voordat deze wenselijk was voor de ECB. ...

Rusland en China bouwen eigen SWIFT systeem

din 10 maa 2015 16:16
Met sancties en dreigementen schiet het Westen in eigen voet. Een bittere pil voor de Russen maar groeien er sterker uit. Poetin vindt aansluiting bij China en antwoorden beide met eigen internationaal betaalsystem wat de dollar verder zal doen desintegreren. ...

Zerohedge: BLS ziet 'weer' tienduizenden verloren banen over het hoofd

vri 6 maa 2015 17:38
Opnieuw komt het Bureau of Labor Statistics met opmerkelijke cijfers naar buiten en Zerohedge zet er met recht zijn vraagtekens bij. Niet 40.000, maar slechts 3.000 jobs blijken er in de energiesector verloren te zijn gegaan. Dit cijfer klopt van geen kant en wat houd het LSB achter? Ondertussen wist de MSM vandaag te verkondigen dat de werkloosheid in Amerika ‘hard’ daalt ...

Wat te denken van deze cijfers uit de VS?

don 5 maa 2015 20:27
Stijgende beurzen, dalende werkloosheid, economische groei. Daartegenover staat een groeiend aantal werkloosheidsuitkeringen, teruglopende consumentenbestedingen en fabrieksorders die zes maanden op rij dalen. Zijn dergelijke getallen te rijmen? ...

Is dit het begin van de Derde Wereldoorlog?

woe 4 maa 2015 11:49
Oorlogen, aanslagen, terrorisme, beschuldigingen en onenigheden. Het aantal conflicten in de wereld wordt niet enkel heftiger, maar ook complexer. Landen met binnenlandse conflicten hebben op hun beurt weer conflicten met buurlanden (voornamelijk te zien in Midden Oosten en Afrika). Daarbij komt de koude oorlog waarvan de 'versnelling terug' nog niet gevonden is (NAVO versus Rusland). Hier leest u welke rol de media in dit alles vertegenwoordigd. ...

Saoedi America en onze NATO media

maa 2 maa 2015 16:51
De nieuwe exporteur van olie “Saoedi America” zou toch geboren worden? Tientallen miljarden aan investeringen, voorzien van een Tripple A ratings, daarbij verzekerd met CDS’ tot bundels waarbij risico’s werden verschoven op partijen over de hele wereld als zijnde een veilige investering met gegarandeerde winsten in de portefeuille. Dit klinkt als… ? ...

Niet Rusland, maar de VS gaan kapot aan deze strategie van Saoedi Arabië

vri 27 feb 2015 15:58
Waar de mainstream media volhoudt dat Rusland gestraft wordt met de lage olieprijs, blijkt Amerika hier de grootste verliezer te worden waar miljarden aan investeringen in haar revolutionaire fracking-industrie in rook zullen opgaan en één derde van haar olie-industrie reeds is plat gelegd. ...

Zerohedge: Duidt dit op een onvermijdelijke grote oorlog?

don 26 feb 2015 19:12
Terwijl de reguliere media de werkelijkheid ondersneeuwt met propaganda, maakt Zerohedge duidelijk dat Amerika best wel een groot probleem heeft – groter dan u had verwacht. Enkele grafieken brengen de ernst van de situatie goed in kaart ...

Zijn dit voorbereidingen op een nucleaire aanslag?

woe 25 feb 2015 16:20
Na de aanslagen begin dit jaar in Parijs doen zich opnieuw opmerkelijke gebeurtenissen voor in de hoofdstad van Frankrijk welke een aanwijzing vormen voor aanslagen op een nucleair centrale nabij Parijs. Een grondig onderzoek is gestart waar nog ieder spoor ontbreekt. ...

Confrontatie NAVO versus RUSLAND: De geschiedenis

zon 31 aug 2014 19:30
Voor een goed begrip van de huidige spanningen tussen West en Oost met Oekraïne nu als draaipunt dienen we “even” een duik te nemen in het verleden, terug naar het ontstaan van de Soviet-Unie na de communistische revolutie. ...

Oplopende spanningen in de Oost-Chinese Zee

woe 27 nov 2013 21:25
Het jarenlange dispuut over wie nu eigenlijk een piepkleine eilandengroep in de Oost-Chinese Zee bezit, krijgt een nieuwe, gevaarlijke dimensie doordat China in feite een no-fly zone heeft opgericht boven het gebied. Maar ook Japan en Zuid-Korea azen al lang op de eilanden voor de rijke viswateren, de belangrijke vaarroutes en de potentie van olie en gas. Het Chinese leger gaat nu direct het luchtruim streng beheren, een nieuwe stap in een politiek maar ook economisch machtsspel. ...

De dreigende ondergang van de industriële samenleving

zon 17 nov 2013 18:56
De investigative journalist en schrijver Michael Ruppert spreekt op gedreven wijze over uiteenlopende onderwerpen als ons zelf-vernietigende energiebeleid en de komende energiecrisis; fiat geld; fractioneel bankieren en de gevaren van leverage. Voor sommigen een alarmist en doemdenker, voor anderen een klokkenluider en profeet – in ieder geval blijft wat deze man te zeggen heeft wel in je hoofd hangen... ...

Het huidige economische systeem stevent af op zijn laatste fase

zat 16 nov 2013 19:03
De docu-film Four Horsemen gaat recht naar het hart van het kapitalisme, met al zijn goede en slechte kanten. Een keur aan denkers, overheidsadviseurs en Wall Street insiders doet zijn verhaal. Hoe lang kan het huidige economische systeem met alle uitwassen onder leiding van de VS nog voortbestaan? En kunnen we dan eindelijk werken aan een maatschappij gegrondvest op moraliteit en rechtvaardigheid? ...

Amerika buitenspel zetten is de nieuwe trend

woe 13 nov 2013 14:20
Dr Paul Craig Roberts, van alle financiële en economische markten thuis, stelt vastberaden dat het dollars bij verzinnen nooit meer zal stoppen. Het lot van de VS ligt dan ook nog eens besloten in de dollarkoers. Met steeds meer landen die deze munt zijn gaan mijden ziet die toekomst er grauw uit. De macht en het aanzien van Noord-Amerika zijn daarbij reeds in het gedrang en alleen een wonder kan de zaken nog een andere wending geven... ...

De bubbel is terug... van nooit weggeweest

din 12 nov 2013 20:49
Wat waren ook alweer de kentekenen van de Bubbel in het jaar 2000, vlak voor de Grote Crash? En wat waren de kenmerken van de Bubbel in 2008, met al zijn funeste gevolgen tot op de dag van vandaag? Wanneer we spreken over bubbels... er waren en zijn er verschillende: een Aandelenbubbel, een Huizenbubbel,...maar we kunnen ze alle samenvatten als één grote Kredietbubbel. Er-is-teveel-geld-in-omloop; of beter: krediet, schuld. Bij de burgers, bij de overheid, minder bij de bedrijven. Wel, het...

Het einde van ons tijdperk verklaard

zon 27 okt 2013 19:49
Media en politiek voorziet de mensheid zonder ophouden van verwachtingen welke geheel tegenstrijdig zijn met de werkelijkheid. Feiten worden ondergesneeuwd met hoopvolle berichten. Dit artikel verbindt alle punten met elkaar: Economie, Energie en Omgeving – welke onmogelijk los van elkaar gezien mogen worden. Exponentiële groei past niet meer in deze tijd. ...

‘Suicide pricing’ door zombie-bedrijven: de nieuwe economische tijdbom

zon 27 okt 2013 13:40
Wanhopige bedrijven die in het beste geval nog net genoeg cash op de bank hebbem om de leveranciers te kunnen betalen leggen massaal tijdbommen waar er nog ruimte is in deze huidige vrije markt door middel van suicide pricing. Het zijn wanhooppogingen om de concurrentie te verdrinken, maar wellicht ook zichzelf. Zulke bedrijven hebben schulden die hun bezittingen verre overtreffen. ...

Een nieuwe wereld orde: feit of fictie?

maa 21 okt 2013 12:35
Een New World Order of nieuwe wereldorde - de term heeft iets weg van Het Derde Rijk, vindt u niet? We onderzoeken: bestaat die NWO reeds of gaan we daar naartoe? Of is het pure fictie, complottheorie, en wat betekent de term eigenlijk? ...

Met haar VOC mentaliteit staat Nederland aan de wereldwijde top

vri 18 okt 2013 14:56
Ondanks economische slechte tijden slaan Nederlandse bedrijven meermaals miljardenorders aan de haak! Dit gebeurt binnen de sector waar Nederland wereldwijd de onbetwiste nummer 1 is. En daar mogen we trots op zijn! Het wereldwijde olietekort speelt hierbij steeds meer in het voordeel van Nederland. Opmerkelijk genoeg wordt hier nauwelijks vermelding van gemaakt in de media. Bescheidenheid is een deugd, toch zijn wij Nederlanders soms wat te bescheiden. ...

De volgende megabubbel: Hydraulic Fracturing

din 15 okt 2013 18:55
Overal in de media hoort u een succesverhaal over de schaliegasrevolutie in de USA. Helaas is de werkelijkheid een stuk minder rooskleurig. Nederland is diep betrokken bij de winning van onconventionele fossiele energie. Hierdoor beschikken wij over informatie vanaf de werkvloer zelf. Lees dit artikel en informeer u beter. Speciaal voor GoudPortal leest u hier hoe het werkelijk zit. Sinds eind 2005 heeft de productie van de conventionele olie gepiekt. Dit betekent dat de productie zijn...