• Syntactisch gerelateerd: hersens · stichting · »»
  • Gerelateerde discussie

    Het bloedgeld van de hersenstichting

    »»

ZapLog-dossier: hersenstichting

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Het bloedgeld van de hersenstichting

zat 16 mei 2015 06:48
De hersenstichting maakte een tv programma waaruit blijkt dat 1 op de 4 mensen een hersenaandoening heeft of zal krijgen. Er worden door deze organisatie d.m.v. zielige verhalen en bekende Nederlanders enorme bedragen binnen geharkt. Gesteld wordt dat dit geld gebruikt wordt voor onderzoek en het VOORKOMEN van hersenziektes. Echter over de belangrijkste oorzaak van de hersenaandoeningen -ultra-fijstof- wordt met geen woord gerept. Kortom de belangrijkste oplossing om hersenziektes te voorkomen...