• Syntactisch gerelateerd: ring · ringen · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: hervoringen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: kerk · katholicisme · paus · kindermisbruik · »»

Brief aan de paus

maa 13 feb 2012 07:27
Geachte heer Benedictus, u was in het nieuws deze week. Hoewel ik over het alge­meen wat cha­gri­jnig word als het over u gaat, toverde u dit­maal een glim­lach op mijn gezicht. U pleitte namelijk voor ‘diep­gaande vernieuwin­gen’ van de kerk. Nou! Daar pleit ik ook al jaren voor, dus u begri­jpt mijn enthousiasme! ...