• Syntactisch gerelateerd: ster · »»
  • Gerelateerde discussie

    Zelfs Nostradamus wordt financiëel uitgekleed

    »»

ZapLog-dossier: hister

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: antichrist · nostradamus · »»

Zelfs Nostradamus wordt financiëel uitgekleed

maa 25 okt 2010 18:43
In het jaar negentienhonderdnegenennegentig en zeven maanden Zal uit de hemel een grote Koning der verschrikking komen Om de grote Koning van Angoulmois uit de dood op te wekken, Daarvoor en daarna regeert Mars in geluk. L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois, Du ciel viendra un grand Roy d'effraieur Ressuciter le grand Roy d'Angelmois, Avant parès Mars regner par bonheur. Alle krantenredacties en websites waren gespitst op: "Dáár komen ze!!!" Er gebeurde echter NIETS. Totdat je...