ZapLog-dossier: homofonen

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: denken · spelling · wordt · regels · word · lezen · tekst · schrijffouten · »»

Ook bij bewust nalezen kijk je sneller over een 'dt'-fout

don 23 aug 2012 14:52
Homofoondominantie speelt een aanzienlijke rol bij het beoordelen van mogelijke spelfouten. Dat blijkt uit onderzoek van Ellen Danckaert (Universiteit Antwerpen). Zij onderzocht in haar masterproef het effect van homofoondominantie bij het nalezen van een tekst. Homofonen zijn woorden die hetzelfde klinken, maar niet op dezelfde manier gespeld worden, zoals leiden en lijden of de werkwoordsvormen (ik) word en (hij) wordt. De werkwoordsvorm die het meeste voorkomt, wordt tijdens het lezen...