ZapLog-dossier: honger

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Amerika derde wereld land

zon 7 mei 2017 23:36
In het verslag van Feeding America dat op 4 mei uit kwam staat dat een op de 8 Amerikanen honger lijdt en 1 op de 6 kinderen weet niet wanneer het weer eten heeft. De cijfers dateren uit eind 2015 toen Obama loog: "things are pretty great in America.". Of hij moet het hebben gehad over Wall Street en de Het Grote Geld. February 2014, ontdeed Obama ruim 500.000 mensen van hun voedsel bonnen dat wil zeggen een bezuiniging van $8.7 miljard. (SNAP, Supplemental Nutrition Assistance Program)....

Venezuela zakt verder weg: honger, stroomuitval, gesloten overheid

zon 29 mei 2016 11:31
Venezuela onderging een verleden van serieuze aanvallen door de Verenigde Staten op politiek, ideologisch en economisch vlak. De New York Times is misschien niet de eerste bron waaraan je zou denken om je over dit land te informeren. Dankzij het wegvallen van de meeste inkomsten, wat het gevolg is van de val van de olieprijzen, is het land in zeer ernstige problemen beland. Gezien de ervaringen uit het verleden ligt het voor de hand om manipulatie door machtige staten niet op voorhand uit te...

"Honderd rijksten kunnen armoede vier keer de wereld uithelpen"

din 22 jan 2013 14:59
Het jaarinkomen van één procent van de wereldbevolking, zo'n 240 miljard dollar, kan vier keer de armoede de wereld uithelpen. Dat blijkt uit een rapport van ontwikkelingsorganisatie Oxfam International, dat maandag gepubliceerd werd. Oxfam benadrukt dat de grote ongelijkheid nefast is voor de wereldeconomie en dat het de taak is van de wereldleiders om de kloof kleiner te maken. De honderd rijkste mensen hebben hun inkomen in de laatste 20 jaar met 60 procent zien stijgen, terwijl de...

Een zieke wereld, we leven langer met meer pijn en gebreken

vri 14 dec 2012 21:03
De wereld heeft de afgelopen eeuw een grote vooruitgang geboekt in het bestrijden van dodelijke infectieziekten maar het gevolg is dat we nu een langer maar zieker leven bezitten. Al deze extra jaren bezorgen ons pijn, gebreken en mentale stress. Deze vernietigende ironie is volgens de onderzoekers de belangrijkste conclusie die trekken valt uit de vijfjarige studie, 2005 -2010. De studie is tot nu toe de meest uitgebreide in het beoordelen van de menselijke gezondheid van de gehele moderne...

Miljarden mensen zullen van honger sterven wegens fosfortekort

woe 5 dec 2012 15:04
Jeremy Grantham, fondsbeheerder bij GMO, schetst een bijzonder somber beeld van de toekomst van de mens op aarde. Hij gelooft dat het aantal mensen dat hier momenteel rondloopt al lang een kritische drempel heeft overschreden, zo kan het niet langer verder. Miljarden mensen zullen van honger sterven, want de aarde zou maar de capaciteit hebben om 1,50 miljard mensen een leefwaardig bestaan te garanderen. Momenteel zijn er dat naar schatting 7 miljard en stevenen in dit tempo af op 10 tot 12...

Harteloze desinteresse voor een toekomst van verval

din 20 nov 2012 13:33
De aanstaande instorting van de wereldeconomie, de aanslagen op het milieu, droogtes, overstromingen, krimpende oogsten en stijgende voedselprijzen creëren een wereld waarin de macht in handen is van een select groepje megarijken met in de ene hand geavanceerde moordwapens en in de andere hand het ziedende gepeupel. De aanhoudende crises leggen de voedingsbodem voor een klassenstrijd waar zelfs Karl Marx nooit van had durven dromen. Er wordt een wereld gecreëerd waarin de meeste mensen honger...

Nog meer landbouw, nog meer voedsel, nog meer mensen

don 6 sep 2012 20:32
Landbouwexpert Aalt Dijkhuizen vindt dat de intensieve landbouw, zoals wij die in Nederland toepassen, ook in de rest van de wereld moet worden toegepast. Dan gaat de opbrengst per hectare grond omhoog en kunnen we nog meer mensen voeden. De hoge opbrengsten van de intensieve landbouw en veeteelt in Nederland, moeten een voorbeeld zijn voor de rest van de wereld. Wij zijn de Usain Bolt van de voedselproduktie, vindt Dijkhuizen. Maar Dijkhuizen ziet een paar zaken over het hoofd. 1. Nederland...

Griekse onderwijzers luiden alarmbel: "Kinderen hebben honger"

woe 7 dec 2011 15:54
De Griekse lerarenbonden stellen vast dat steeds meer kinderen met honger op school zitten door het schrappen van steun en de fel toegenomen werkloosheid in het land. Zo viel een jongen op Kreta vorige week flauw op school. Later bleek dat hij en zijn werkloze moeder twee dagen niet hadden gegeten. Dat meldt Athens News. Ondervoeding Nikos Papaspyrou, voorzitter van de Griekse federatie die onderwijzers uit lagere scholen verenigt, bevestigt dat er steeds meer gevallen van ondervoeding...

Verburg: veel voedsel verspild

zon 6 nov 2011 11:11
Consumenten in de rijke landen gooien jaarlijks 222 miljoen ton voedsel weg, even veel als de Afrikaanse landen ten zuiden van de Sahara produceren. Dat stelt de Wereldvoedselorganisatie FAO in een recent rapport. De voedselverspilling is zorgwekkend omdat de wereldbevolking blijft groeien en de middelen om aan de groeiende vraag naar voedsel te voldoen schaars zijn. Het roer moet om, vindt de Nederlandse ambassadeur bij de FAO in Rome, oud-landbouwminister Gerda Verburg. ...

De beurs crash van 1929, een analogie met nu.

don 18 aug 2011 18:34
In deze radio docu verhalen mensen over de crisis van 1929, hoe zij die zelf hebben meegemaakt. Interessant zijn de economische commentaren, waarvan men op kan merken dat Nederland die historische misstappen van toen op dit moment nagenoeg exact aan het herhalen zijn: er werd te veel gekocht met geleend geld en terwijl de bankpersen werden aangezet in US, voerde Nederland een oer en oer rechts conservatief beleid van extreme bezuinigingen die vooral de midden en onderlagen van de bevolking...

Ben je echt zo geweldig?

don 18 aug 2011 03:21
[youtube]Exr3GK_8kbU[/youtube] Mattheüs 25:35 Want Ik ben hongerig geweest, en gij hebt Mij te eten gegeven; Ik ben dorstig geweest, en gij hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling, en gij hebt Mij geherbergd. Mattheüs 25:36 Ik was naakt, en gij hebt Mij gekleed; Ik ben krank geweest, en gij hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis, en gij zijt tot Mij gekomen. Mattheüs 25:40 En de Koning zal antwoorden en tot hen zeggen: Voorwaar zeg Ik u: Voor zoveel gij dit een van deze...

"Voedselcrisis bedreigt duizenden kinderlevens in Oost-Afrika"

zon 3 jul 2011 15:01
Door de droogte in Oost-Afrika hebben meer dan tien miljoen mensen direct hulp nodig, meldt hulporganisatie Save the Children. Duizenden families zijn op de vlucht geslagen en bereiken na wekenlange tochten uitgeput de vluchtelingenkampen in de regio. In vluchtelingenkamp Dadaab in Kenia arriveren iedere dag meer dan duizend nieuwe vluchtelingen, zegt de ngo. 's Werelds grootste vluchtelingenkamp huisvest nu 360.000 mensen, vier keer meer dan de voorziene capaciteit van 90.000. De...

Honger wordt door de mens veroorzaakt

din 7 jun 2011 17:34
We hebben een onderzoek gepubliceerd waarin werd gewaarschuwd dat de gemiddelde prijs van de belangrijkste voedingsmiddelen zoals maïs, tarwe en rijst in de komende 20 jaar meer dan verdubbelen zal, waardoor miljoenen mensen tot chronische honger gedwongen worden. Er zijn reeds meer dan 900 miljoen mensen die niet genoeg te eten hebben. Dit is een door de mens veroorzaakte ramp: het resultaat van een internationaal voedingssysteem dat voor een paar enorme winsten maakt terwijl miljoenen...

Rijkste wereldburgers hebben meer geld dan voor de crisis

woe 27 apr 2011 14:51
De 1.210 rijkste mensen ter wereld waren in 2010 samen 4.500 miljard dollar waard, wat meer is dan voor het uitbreken van de crisis. Dat blijkt uit gegevens van het Committee for the Abolition of Third World Debt (CADTM). In 2009 was het bezit van de rijksten teruggevallen tot 3.500 miljard dollar. Het CADTM berekende dat de vijfhonderd rijkste mensen meer kapitaal hebben dan de 416 miljoen armste. Zowat 925 miljoen mensen hebben dagelijks honger. Het comité pleit dan ook voor een...

Bioplastic, Big Agra en Big Chemistry, deel 2

woe 16 maa 2011 00:31
Voorwoord Hierbij het tweede deel van een vrije artikel vertaling van Jim Thomas uit 2008. In dit artikel wordt de invloed en de toekomst van de industriele gentech bioplastics in America en Europa kort besproken. De huidige toepassing van synthetische biologie (man-made chemicals 2.0) in Amerika komt met de innovatiedrift van onze volksvertegenwoordig (bijv. Verhagen) met rasse schreden dichterbij. Zakken met voedsel Zover de verwijderingstrategie van bioplastics. Maar het vervangen van...

Voedselcrisis slaat dubbel zo hard toe als in 2008

don 24 feb 2011 14:55
"Mensen lijden honger omdat ze arm zijn, niet omdat er te weinig voedsel is". De voedselcrisis volgens Olivier De Schutter. De Belgische hoogleraar stelt binnenkort zijn rapport aan de Verenigde Naties over het recht op voedsel voor. Woensdag gaf De Schutter al zijn visie tijdens een hoorzitting in het Belgische federaal parlement. Stoelen tekort voor het publiek in de Internationale Zaal van het parlement, verbaasde blikken van de parlementairen dat buitenstaanders de hoorzitting komen...

Hoe Goldman Sachs met hongersnood gokte

don 22 jul 2010 03:36
Speculanten hebben een casino opgericht en de magen van miljoenen mensen waren de fiches. Wat zegt dat over ons systeem, dat we zo makkelijk zo veel leed kunnen toebrengen? U zult waarschijnlijk denken dat uw mening over Goldman Sachs en zijn zwerm volgelingen op Wall Street nu wel op het allerlaagste niveau is aangekomen en gelijk staat aan volstrekte afkeer. Maar dat heeft u mis. Sterker nog: hun allerschadelijkste recente optreden blijkt nauwelijks te zijn besproken. Het gaat over een...

Twaalf mythes over honger

zat 20 feb 2010 22:05
Frances Moore Lappe schreef in 1998: World Hunger: Twelve Myths. Hieronder zijn de mythes nog eens opgesomd. Er is onvoldoende voedsel aanwezig. Er is per persoon zeker 2 kilo per persoon per dag wereldwijd aanwezig. Waarvan de helft uit graan, bonen, noten bestaat, een pond groenten en fruit, en de rest bestaat uit vlees, melk eieren. Helaas is voor veel mensen voedsel onbeschikbaar omdat ze er het geld niet voor hebben. Zelfs in landen waar honger heerst is voldoende voedsel aanwezig...

Honger blijft wereldprobleem in 2010

zon 3 jan 2010 14:57
Door de voedselcrisis van 2008 en de economische neergang van het voorbije jaar lijden nu meer dan een miljard mensen op aarde honger. Experts vrezen dat de situatie in 2010 niet echt zal verbeteren. Nooit leden er op aarde meer mensen honger dan in 2009, en toch bleven de inspanningen om het probleem aan te pakken beperkt. De G8, de grootste industrielanden, beloofden in juli de komende drie jaar 20 miljard dollar vrij te maken voor duurzame landbouw in de ontwikkelingslanden, maar er...

Waardoor lijden 1 miljard mensen honger? (*)

vri 16 okt 2009 13:09
Voor het eerst in geschiedenis lijden meer dan 1 miljard mensen honger. Hoe komt men aan dat cijfer? Wat betekent dat voor die 1 miljard mensen concreet? Wat zijn de oorzaken? Wat zijn de oplossingen? Wat betekent dat cijfer, 1,02 miljard mensen met honger, precies? De schatting komt van de Voedsel- en Landbouworganisatie (FAO) van de Verenigde Naties, die zich daarvoor op een hele reeks statistische gegevens en prognoses baseert. Het cijfer is niet alleen dramatisch omdat de symbolische...

Biobrandstoffen: doorgroeien of ermee kappen

maa 31 aug 2009 13:04
Dagelijks worden er wereldwijd 85 miljoen vaten vloeibare brandstof geproduceerd. En die gaan allemaal op. De voorraden blijven min of meer constant, het dagelijks verbruik bedraagt ook 85 miljoen barrels. Er wordt steeds minder benzine en diesel gemaakt uit aardolie. De wereldwijde olieproduktie is immers aan het dalen. Het aandeel biobrandstoffen stijgt de laatste jaren snel. In 2004 werden er dagelijks 500.000 barrels aan biobrandstof geproduceerd, dat was toen 0,6% van alle vloeibare...

Leven van het voedsel uit de afvalbakken van de supermarkt

zon 16 aug 2009 00:03
In de afgelopen tien jaar heeft Tristram Stuart voedsel gezocht uit de afvalbakken van de supermarkt. Hier legt hij zijn leven als een "freegan" (een anti-consumentist) uit, en waarom hij zelden een voet zet in een winkel om zijn kasten te vullen met de juiste ingrediënten voor een maaltijd van zijn keuze. Toen ik in het midden van mijn tienerjaren was, opgroeiend op een kleine boerderij in Sussex's Ashdown Forest, kocht ik zelf mijn eerste varken. Terwijl mijn vader voor zijn moestuin...

De overheid veroorzaakte de voedselcrisis

woe 1 apr 2009 15:24
In juli vorig jaar onthulde The Guardian een intern rapport van de Wereldbank waarin 75% van de stijging van de voedselprijzen toegeschreven werd aan het groeiend gebruik van biobrandstoffen, voornamelijk in de VS en Europa. "Zonder de toegenomen vraag naar biobrandstoffen, zouden de wereldwijde graan- en maïsvoorraden niet merkbaar gedaald zijn en zouden prijsstijgingen ten gevolge van andere factoren beperkt gebleven zijn," aldus het rapport. De voedselprijzen die onderzocht werden stegen...

De Kreet wordt Gesmoord, maar de Voedselcrisis wordt Erger

zat 10 jan 2009 12:24
De financiële crisis heeft het nieuws over het voedseltekort overspoeld. Waar zijn de miljarden-dollar bailouts voor de hongerigen? Door Jayati Ghosh (vertaling: Inanna) 09 januari, 2009 " The Guardian" -- - Slechts enige maanden geleden werd ons verteld dat dit een periode is van een grimmige, ongekende en zichtbare voedselcrisis, met opdoemende tekorten en een reusachtige mondiale onbalans tussen vraag en aanbod. Iedereen van belang - van ambtenaren in internationale organisaties tot...

VN voedselorganisatie waarschuwt: bijna een miljard mensen wereldwijd ondervoed

woe 10 dec 2008 12:53
Bijna een miljard mensen hebben elke dag honger, nu stijgende voedselprijzen over de hele wereld nog eens 40 miljoen mensen in de rangen van de ondervoeden hebben gedrongen. Dit meldt het agentschap van de Verenigde Naties dat zich met voedsel bezig houdt, de FAO. De FAO (Voedsel- en Landbouworganisatie) stelt dat voedselprijzen sinds hun historische piek van een aantal maanden geleden zijn gehalveerd. De prijs van basisvoedsel zoals gemeten door een FAO-index is echter nog steeds hoog:...