• Gerelateerde discussie

    Facebook verbod

    »»

ZapLog-dossier: huh

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: facebook · verbod · modern · internet · »»

Facebook verbod

maa 7 maa 2011 08:11
Opval­lend nieuws uit Bel­gië afgelopen week: kinderverkrachter Peter D. kreeg van de rechter een ver­bod om op het inter­net nog op sociale netwerk­sites zoals Face­book te komen. Het bericht roept een aan­tal vra­gen op. Zoals bijvoor­beeld: huh? Vol­gens mij zijn er een aan­tal din­gen mis met dit von­nis. Het allereer­ste wat ik me afvraag, is hoe je dit gaat con­trol­eren. Natu­urlijk kan zijn com­puter van afs­tand in de gaten gehouden wor­den, maar hoe zit dat als...