ZapLog-dossier: humanisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Kerst-interview met Antoine Bodar

don 26 dec 2013 14:52
http://www.npo.nl/kerst-in-rome/25-12-2013/RKK_1646305 Een interessant interview met Antoine Bodar over het afgelopen jaar, de crisis, economische groei, Bonussen, de maatschappij, Europa, kunst, kerst, egoïsme, Christendom, humanisme, Verlichting en de Winterzonnewende. ...

Is het humanisme iets voor buitenkerkelijken?

maa 4 maa 2013 17:24
Of het humanisme iets is voor buitenkerkelijken? Ik dacht het niet. Dat brengt me op de figuur Van Praag, maar let op, nu komt het! Van Praag zette zich in voor de gelijkberechtiging van buitenkerkelijken. Nu zult u zeggen, wat is daar zo bijzonder aan? Alles! Dat humanisten zich inspannen voor de emancipatie van bepaalde groepen komt helemaal nooit voor. Ook de vraag wat te denken van de humanistische geheimtaal rechtvaardigt een biografie. De lezer zal zich aan het eind van de biografie...

Gratis biografie downloaden?

din 26 feb 2013 17:05
Er is van alles aan de hand met het Humanistisch Verbond. In april 1963 legde de organisatie een motie naast zich neer, waardoor de organisatie niet langer als humanistisch kan worden beschouwd. Maar we leven inmiddels 50 jaar later!! Hoe lang moet dit nog duren? Momenteel wordt geprobeerd de mensen wakker te schudden door een biografie beschikbaar te stellen op http://www.jpvanpraag.nl Bent u een liefhebber van newspeak, dan moet u de humanistische organisatie met rust laten en heeft...

De Italiaanse Renaissance

zon 6 jan 2013 12:44
Over de tijdsgeest waarin de eerste tarotkaarten ontstonden. De eerste historische tarotkaarten, die een grote gelijkenis vertonen met de huidige esoterische tarot, ontstaan midden 15de eeuw. Deze periode wordt gekenmerkt door een grote drang naar vernieuwing. Op maatschappelijk vlak zijn er veranderingen in machtstructuren o.a. merkbaar in de opkomst van de geldadel. Op filosofisch en spiritueel vlak zorgt de instroom van nieuwe ideeën uit het Oosten voor een veranderde visie op mens en...

Laten we Voltaire trots maken

don 3 jan 2013 13:35
Wie verlicht is, is verdraagzaam. Die stelling werd al door Voltaire (1694-1778) ingenomen. Deze grootse Verlichtingsdenker was bovenal een bepleiter van verdraagzaamheid; verdraagzaamheid tussen verschillende religies als zodanig én tussen burgers onderling. Ik vermoed dat we het aan denkers als Voltaire te danken hebben dat vandaag de dag het woord ‘verlicht’, wanneer het gebruikt wordt om iemand te omschrijven, geassocieerd wordt met redelijkheid en ruimdenkendheid. Voltaire...

Nihilisme als typisch Europees fenomeen en probleem

zon 23 dec 2012 02:46
Het nihilisme staat voor de deur. Waar komt die meest sinistere van alle gasten vandaan? Nietzsche beschrijft dat als iets onheilspellends, een catastrofe, een onvermijdelijke gebeurtenis met verschrikkelijke gevolgen. Aan het einde van 19e eeuw kondigt hij die noodlottige gebeurtenis aan die zich de komende twee eeuwen zal voltrekken. We zitten daar nu midden in. En niemand die zich daar druk over maakt. Hoe komt dat? Met deze woorden introduceert de auteur zijn boek over het Europese...

De plicht van de intellectueel

zat 11 jun 2011 08:00
De wens om de waarheid te vertellen, is slechts één voorwaarde om een intellectueel te zijn. De andere is moed, de bereidheid om rationeel onderzoek uit te voeren waartoe dit ook kan leiden, "meedogenloze kritiek te leveren op alles wat bestaat, meedogenloos in die zin dat de kritiek niet verschrompelt onder haar eigen conclusies of door een conflict met de bestaande machthebbers" (Marx). Een intellectueel is dus in essentie een sociaal criticus, een persoon die begaan is met het...

Europa is gebouwd op huwelijk

maa 13 dec 2010 20:56
De informatie in dit artikel is slechts ter informatie. Saved distantieert zich hierbij zo ver als mogelijk is van de paus, de heilige stoel, het vaticaan en alles wat nog meer met deze antichristelijke instelling te maken heeft. “Zonder de basiscel van het huwelijk heeft Europa veel te verliezen.” Dat zei paus Benedictus onlangs in een gesprek met de Hongaarse ambassadeur bij de H. Stoel. Hij merkte op dat “huwelijk als basisstructuur van de relatie tussen man en vrouw en tevens als...

Racisme is gekoppeld aan religieus dogmatisme

vri 19 maa 2010 19:02
Religieuze mensen kunnen racistisch zijn en dat is geen nieuws. Maar is de waarschijnlijkheid groter dat ze meer racistisch zijn dan niet-religieuze mensen? Een nieuwe studie bevestigt deze hypothese nu. Het februarinummer van Personality and Social Psychology Review heeft een meta-analyse gepubliceerd van 55 onafhankelijke studies, uitgevoerd in de Verenigde Staten, dat onderzoeken over meer dan 20.000 overwegend christelijke deelnemers afwoog. Religieuze congregaties tonen over het...

Een kabinet van schijnheilige zedemeesters

vri 21 dec 2007 20:38
Begin 2007 trad het meest christelijke kabinet aan sinds Colijn IV: Balkenende IV. De leiders van de drie coalitiepartijen, Balkenende, Bos en Rouvoet, waren alumni van de gereformeerde Vrije Universiteit en - belangrijker – hadden een christelijk geïnspireerd, conservatief moralisme in hun regeerakkoord vastgelegd. Ze kondigden een aantal alarmerende veranderingen aan, conform uitlatingen van christen-democratische en –unionistische politici in de campagne en passages uit hun...

De Humanist : Kleine geschiedenis van het geluk

zat 15 sep 2007 12:02
Al sinds de oudheid bestaat er verdeeldheid over de manier waarop mensen het geluk kunnen bereiken. Volgens Socrates lag het geluk binnen het bereik van de mens en Aristoteles stelde dat we het geluk moeten verheffen tot doel van elke menselijke activiteit. Maar beiden verbonden er wel het element deugdzaamheid aan. Geluk was voor heel wat filosofen uit de oudheid zelfs het loon van deugdzaamheid, als een product van voortdurende inspanning, discipline en hard werken. Epicurus zag dat anders,...