ZapLog-dossier: hypotheekgarantie

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Afschrijvingen afdwingen bij banken

zon 21 jul 2013 12:35
Pappen en nathouden luidt het politieke devies op de woningmarkt. Betere optie: de restschuldproblematiek aanpakken door banken tot afschrijven te dwingen. Restschulden zijn belastingaftrekbaar gemaakt; de tweede hypotheek op een te koop staande woning idem dito; de mogelijkheden om een hypotheek met nationale hypotheekgarantie te krijgen zijn verruimd. Onzalig beleid, want zo vermijdt de politiek het echte probleem: hoe verdelen we in de komende jaren de onvermijdelijke vastgoedverliezen? ...

Gaat de nationale hypotheekgarantie failliet?

din 9 jul 2013 09:53
Zalvende woorden spreekt de NHG in haar kwartaalberichten. De risico's voor de Nederlandse staat zijn gering. FTM gaat het na en constateert anders. Er is niet veel voor nodig om het garantiefonds om te duwen. Ruim 159 miljard euro aan gegarandeerde hypotheken op een buffer van slechts 787 miljoen euro. Nee, het is geen Amerikaanse cowboybank, maar het Waarborgfonds Eigen Woning (WEW), de uitvoerder van de nationale hypotheekgarantie (NHG). Een gewone kredietverzekeraar met zo’n hefboom zou...