• Syntactisch gerelateerd: init · initiatief · »»
  • Gerelateerde discussie

    »»

ZapLog-dossier: initiatiefwet

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Democratisch tekort EU en van de Nederlandse politiek

don 2 mei 2013 17:04
Referendum plotsklaps populair. Sinds de jaren ’60 is er een hele reeks van lansen gebroken voor invoering van het referendum als aanvulling van en correctie op de representatieve democratie. Dat resulteerde in de jaren ’80 in de instelling van de Staatscommissie-Biesheuvel en twee rapporten van die commissie met uitstekend onderbouwde voorstellen voor meerdere vormen van het referendum. Dit heeft allemaal niets opgeleverd evenmin trouwens als andere voorstellen tot democratisering van...

Klokkenluiders

din 20 mei 2008 08:16
Het lot van klokkenluiders begint inmiddels de gemoederen in het land bezig te houden. Een meerderheid in de Kamer lijkt de handen in één te slaan om de verschillende schrijnende zaken zoals die van Fred Spijkers en Ad Bos zo snel mogelijk tot een goed einde te brengen. De VARA heeft haar brievenactie op klokkenluiders.tv verlengd. Premier Balkenende wordt hierbij opgeroepen om zich in te zetten voor een goede - wettelijke - bescherming van klokkenluiders. Pieter van Vollenhoven heeft...