ZapLog-dossier: intellectueel

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

SOCIAALDEMOCRATIE: EEN GESPEELDE NEDERLAAG

don 10 mei 2012 20:25
In De Standaard van 28 april jl. trok journalist Paul Goossens van leer tegen het Europees socialisme dat de laatste jaren, volgens hem, is mee gestapt in het neoliberale discours. Het is een uiterst verfijnde oefening en hij slaagt wonderwel in zijn opzet: pogen het liberalisme af te breken door te doen alsof hij het socialisme bekritiseert. Op beide vlakken maakt Goossens echter een aantal denkfouten die wel vaker te horen zijn in hedendaagse, linkse retoriek. En die vaak voorkomende...

De schuld van het liberalisme ( essay)

don 19 apr 2012 22:22
“Zeggen dat liberale vrijemarkteconomie en democratie hand in hand gaan, is dus helemaal fout als je het woord ‘democratie’ ernstig neemt.” Boem. Een bommetje van de 75-jarige postmodernistische linkse filosoof Alain Badiou. Nog steeds even fervent met de benen vooruit naar de gevestigde klasse. Nog steeds even actief in de strijd tegen de onderdrukkende elite. Nog steeds even begeesterd in het dynamiteren van de klassenvijand. Zich aldus nog steeds even gelukzalig wentelend in het...

“De kloof tussen arm en rijk wordt niet groter, maar kleiner” - weerlegd

zon 25 jan 2009 13:43
Iedereen zal het erover eens zijn dat gemeten over de laatste 300 of 100 jaar, de armen het vele malen beter gekregen hebben en de toplaag slechts marginaal vooruit gegaan is. Nee dus Dat gaat misschien op voor bepaalde economieën zoals die in (West-)Europa en landen als Canada, de VS, Nieuw-Zeeland, enz. In de rest van de wereld is de kloof tussen arm en rijk sinds die paar honderd jaar vaak extreem toegenomen, zoals bijv. in India (onder invloed van het koloniale bewind), in Latijns-Amerika...

Met stomheid geslagen

maa 14 apr 2008 15:26
Ik ben speciaal. Elk mens is uniek, maar niet iedereen is speciaal. En dat is maar goed ook. Ten minste dat denken we met al onze geleerdheid op dit moment. Feitenlijk weten we niet wat er zou gebeuren als iedereen op aarde speciaal is. Maar laten we voor het gemak van dit artikel aannemen dat het beter is dat niet iedereen speciaal is. Het wordt als prettig ervaren dat de meeste mensen veel overlap onderling hebben; overlap in denken, doen en laten. Zij vormen de norm. Alhoewel er individueel...