• Syntactisch gerelateerd: design · inte · intel · intellig · intelligent · »»
  • Gerelateerde discussie

    Durf anders te denken

    »»

ZapLog-dossier: intelligent design

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Gerelateerd: religie · wijsheid · theosofie · »»

Durf anders te denken

zon 9 dec 2007 15:59
Theosofie houdt zich verre van wetenschap en laat zich inspireren door de leringen van Jezus, Boeddha, Lao-tse, Plato, Krishna en vele anderen. Een en ander is verwoord in de Esoterische Wijsbegeerte. Theosofie is wars van de ‘consensus van geleerden’ die de mens dogma’s voorschrijven, of dat nu over de ‘Big Bang’, de evolutietheorie of Intelligent Design gaat. ...