ZapLog-dossier: invasieve soorten

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Filtercapaciteit mosselpopulaties in Europa bedreigd

don 14 jan 2016 22:56
Door onderzoek naar de toestand van mosselpopulaties in Europa, ontdekten wetenschappers van de Universiteiten van Porto en München dat de populaties afnamen. Een aantal zou zelfs op de rand van uitsterven staan. Bedreigingen voor mosselpopulaties zijn vervuiling, barrières als dammen, invasieve soorten, klimaatverandering en achteruitgang van vispopulaties waar mosselen afhankelijk van zijn. Zoals bijen van belang zijn voor de bestuiving van planten, zijn mosselen van belang voor de...

Invasieve plant laat biobrandstof debat ontbranden

zon 4 nov 2012 18:29
Een plant die wordt gezien als hernieuwbare brandstofbron heeft een duistere kant, het verstikt inheemse planten, verstopt rivieren en beken en legt moerasland droog, zeggen Amerikaanse wetenschappers. Pijlriet, ook wel bekend als Arundo donax, is een snelgroeiende taaie grassoort die in heel Texas en de zuidelijke Verenigde Staten gevonden wordt en door de Amerikaanse regering wordt overwogen als hernieuwbare brandstofbron. Zijn vaak oncontroleerbare gedrag laat een aantal wetenschappers...

Invoering Aziatisch lieveheersbeestje in Europa: ernstige vergissing

zat 28 jul 2012 13:53
De invoering van het Aziatisch lieveheersbeestje in Europa blijkt achteraf een ernstige vergissing. Het beestje is zo’n twintig jaar geleden bewust geïntroduceerd als bestrijder van bladluizen. Maar dat voordeel weegt niet op tegen de nadelen, blijkt uit onderzoek van Wageningen UR (University & Research centre) naar de invasie van het uitheemse insect. De Aziatische soort verdringt inheemse, Europese lieveheersbeestjes en is inmiddels een plaagdier omdat het binnenshuis voor vervuiling kan...

Straatgras op de Zuidpool

din 6 maa 2012 20:32
Eerst vervuilden wetenschappers Antarctica met anitbiotica-resistente bacteriën en nu brengen de onderzoekers vreemd onkruid naar het continent. Sommige van deze exoten zijn in staat om wortel te schieten en de unieke wildernis voor altijd te veranderen. Steven Chown en collega’s (Stellenbosch University, Matieland in Zuid-Afrika) ging in 2007 en 2008 met een stofzuiger de kleren van enkele toeristen en wetenschappers te lijf. In die jaren bezochten 33000 toeristen en 7100 onderzoekers...