ZapLog-dossier: jaarlijkse

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Pentagon erkent uitvoerige speurtocht naar UFO’s

zon 17 dec 2017 10:31
Het stond listig verstopt in de immense begroting van het Pentagon, het Amerikaanse minisetrie van Defensie. Tussen de opsomming van de 600 miljard aan jaarlijkse uitgaven stond jarenlang ergens een post van 22 miljoen, onder de omschrijving Advanced Aerospace Threat Identification Program. Dat blijkt de omschrijving van een geheime operatie om UFO’s te vinden. De New York Times ontdekte dat tot tot 2012 spion Luis Elizondo op de 5e verdieping van de C-vleugel van het Pentagon leiding gaf...

Publicatiedruk maakt academische publicaties nauwelijks lezenswaardig

zon 25 aug 2013 00:37
Naar aanleiding van een petitie van academici is er een debat ontstaan over de publicatiedruk aan onze universiteiten. Academici klagen over de dwang om jaarlijks een aantal zogeheten “A-publicaties” uit te brengen. Die publicaties worden dan in rekening gebracht in de loopbaanontwikkeling – bevorderingen, vaste aanstellingen – en bepalen in hun totaal ook mee de score van universiteiten in de talloze internationale academische “rankings”. De drang om te publiceren komt in de...

The CAFR Swindle - The Biggest Game In Town

zat 20 apr 2013 08:55
Een interessant gegeven... De vraag rijst dan natuurlijk al snel: hoe zit dat met Nederland? Voor meer informatie check de annotaties. ...