• Gerelateerde discussie

    Brief aan Diederik Samsom

    »»

ZapLog-dossier: jacobi lutz

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Brief aan Diederik Samsom

maa 12 maa 2012 07:44
Geachte heer Samsom, Gefe­lici­teerd alvast. U kri­jgt vri­jdag 16 maart te horen dat u bent verkozen tot de nieuwe lijst­trekker van de PvdA. In dit deel­ne­mersveld met een bejaarde, een kleuter, een vrouw met een besmette achter­naam en een retard zou u zelfs win­nen als u zou pleiten voor een fusie met de PVV. ...