ZapLog-dossier: jezus

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Bijbel: 'Vluchteling liefhebben als jezelf'

zon 25 okt 2015 18:02
De bijbel leert hoe christenen om dienen te gaan met vluchtelingen. Abraham, Isaäk en Jakob vluchtten wegens hongersnood. Mozes vluchtte uit Egypte nadat hij een opzichter had vermoord. Maria en Jozef vluchtten met de pasgeboren Jezus naar Egypte. Na Jezus zijn kruisdood werden zijn volgelingen vervolgd en vluchtten weg. Of iemand nu vlucht vanwege economische omstandigheden, vanwege zijn geloof, omdat hij iemand heeft vermoord of om welke reden dan ook, de bijbel vraagt christenen...

Hoe de Romeinen het christendom creëerden

woe 28 jan 2015 21:10
Hoe de Romeinen het christendom creëerden De oorsprong van het huidige christendom valt misschien goed te vergelijken met het huidige Afghanistan. De Amerikanen, Russen en Engelsen proberen al honderden jaren Afghanistan te veroveren. Dat lukt ze maar niet. De Afghanen zijn een opstandig volk dat graag haar eigen weg gaat maar helaas tussen de maalstenen van de geschiedenis is terechtgekomen en het slachtoffer is van allerlei belangen van grootmachten vanwege haar centrale positie in de...

“1500 jaar oude Bijbel bevestigt dat Jezus nooit gekruisigd is”

don 1 mei 2014 14:54
Er is momenteel veel te doen rond de Bijbel die in 2000 is gevonden in het gerechtsgebouw in de Turkse hoofdstad Ankara. De Arabische zender Al Arabiya meldde in 2012 dat Jezus Christus een gewoon sterfelijk wezen was en nooit is gekruisigd. De 1500 jaar oude Bijbel bevat onder meer het evangelie van Barnabas, een vroege leerling van Jezus. Het Vaticaan had eerder al officieel gevraagd het boek te mogen inkijken, aldus de National Turk. In het boek zou een passage staan die de kern van het...

Jezus spreekt... zichzelf tegen.

din 11 feb 2014 14:16
Veel uitspraken van Jezus spreken elkaar tegen of zijn in strijd met andere bijbelteksten. Ook handelt Jezus niet altijd naar zijn eigen woorden. 1. Hoeveel keer kraaide de haan..... (Johannes 13:38) Jezus antwoordde hem: Zult gij uw leven voor Mij zetten? Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: De haan zal niet kraaien, totdat gij Mij driemaal verloochend zult hebben. VERSUS (Marcus 14:30) En Jezus zeide tot hem: Voorwaar, Ik zeg u, dat heden in dezen nacht, eer de haan tweemaal gekraaid zal hebben,...

Het grootste verhaal aller tijden

don 31 okt 2013 22:38
Lang, lang geleden in een ver, ver verleden werd er eens een jongetje geboren. Zijn naam was... ...

Antiek papyrusfragment: Jezus was getrouwd

woe 19 sep 2012 13:46
Wat in ‘De Da Vinci-code’ staat, zou wel eens waar kunnen zijn, zegt een Harvard-experte: volgens een pas ontdekt stukje papyrus uit de vierde eeuw zou Jezus een vrouw gehad hebben. Het papyrusfragment is kleiner dan een naamkaartje en bevat acht onvolledige regels tekst in een oud Egyptisch dialect. “…Jezus zei tot hen: ‘Mijn vrouw…”, staat op regel vier. “…Zij zal mijn discipel mogen zijn…”, staat op de volgende. Volgens professor Karen L. King van de...

Vrouw genezen op paranormaal beurs

zat 19 nov 2011 01:22
Deze vrouw had 14 Jaar geleden een beroerte gehad, en was daarna voor de helft verlamd geraakt. Ze had geen gevoel meer in haar arm hand, been en voet en kon ze op geen enkele manier bewegen. Ze had ook een concentratiestoornis en een halfblind oog. Kijk en oordeel zelf. ...

Kerstmis 2010 in Palestina

vri 24 dec 2010 18:44
In deze tijd van het jaar vieren mensen over de hele wereld feest. Zij vieren de geboorte van Jezus in Bethlehem Palestina. Ze vieren een geboorte die bedoeld was om een hoeveelheid idealen te uit te dragen om de wereld een betere plek te maken. 2010 jaar later wordt diezelfde geboorteplaats geteisterd door een regime dat precies het tegenovergestelde van die idealen in praktijk brengt. Bethlehem is omgeven door een racistische muur van bijbelse proporties, door het regime dat van bijbelse...

‘Jezus redt’ wordt alom verdedigd

don 15 jul 2010 20:05
GIESSENDAM - Christenen en niet-christenen komen op voor boer Joop van Ooijen, die van de Raad van State het levengrote 'Jezus redt' van zijn schuurdak moet halen. Op nieuwssites stromen de reacties binnen sinds de Raad van State woensdag uitsprak dat de evangeliserende tekst op het dak niet in het landschap past en daarom verwijderd moet worden. De Raad van State benadrukte daarbij dat de inhoud van de boodschap bij haar afwegingen geen rol heeft gespeeld, maar daar denken de schrijvers op...

De belofte van de Messias en de Mahdi

zat 3 apr 2010 22:38
Waarschuwing. Dit is een theologische overpeinzing en is niet geschikt voor mensen die vinden dat er slechts een waarheid is. Vooral Atheïsten en andere fundamentalisten dienen dit niet te lezen. In veel religies wordt er gerept over de komst danwel de terugkeer van een groot mens. De Islam kent de Mahdi, de Christenen geloven in een terugkeer van Jezus Christus, Koning Arthur zal terug komen wanneer Engeland in rampspoed zou verkeren en de Azteken verwelkomden Cortez omdat geloofden dat...

Pinksterboodschap moslims: Bloed van Jezus niet nodig om Heilige Geest te ontvangen

zat 30 mei 2009 12:28
DEN HAAG - Christenen nemen een extra dag vrij om te vieren dat zij door het drinken van het bloed van Jezus zijn uitverkoren om de Heilige Geest te ontvangen. De Ahmadiyya Moslim Gemeenschap stelt in haar Pinksterboodschap echter dat niet het bloed van Jezus, maar een rein leven voorwaarde is voor het ontvangen van de Heilige Geest. Jezus voorspelde volgens hen bovendien geen geest, maar de profeet Mohammed. ...

Geen angst voor wie gelooft in God

zon 3 mei 2009 22:17
In deze wereld is het moeilijk om géén zorgen te hebben. Wij mensen laten ons vooral leiden door wat anderen van ons denken en met name de media en omstandigheden wakkeren angst, vrees en onzekerheden aan. Het Nieuwe Testament staat bol van het léven dat het evangelie brengt. Léven dus: niet overleven in angst, onzekerheid en zorgen. Wel in overwinning. Ook uit het Oude Testament kunnen we veel informatie halen, over hoe we in overwinning kunnen leven. Zo ook Jesaja 8 vanaf vers 12. ...

Goed nieuws op een Goede vrijdag: Jezus leefde nog lang en gelukkig

vri 10 apr 2009 12:31
Het is goede vrijdag, een goede dag om het goede nieuws te vernemen dat de goede Jezus door de goede God van een barre kruisdood werd gered. In 1899 publiceerde Ahmad, de stichter van de Ahmadiyya Moslim Gemeenschap, aanwijzingen dat Jezus, na de kruisiging te hebben overleefd, naar Afghanistan en Kashmir is gereisd om daar te prediken aan de verloren stammen Israels. Zijn graf zou onder de naam 'Yus' nog steeds te zien zijn in Srinagar. Het onderzoek van Ahmad inspireerde onderstaande BBC...

Waarom vieren wij Pasen

vri 20 maa 2009 21:09
Pasen valt elk jaar op een andere datum. Wanneer het Pasen is, is door middel van een bepaalde berekening te bepalen. Pasen valt namelijk elk jaar op de eerste zondag na de volle maan in de lente. Dit kan dus de ene keer in de maand maart zijn en de andere keer in de maand april. Ten vroegste 22 maart en niet later dan 25 april. De komende 5 jaar valt Pasen op: 12 april 2009 4 april 2010 24 april 2011 8 april 2012 31 maart 2013 Om welke reden wordt Pasen eigenlijk gevierd? Er is een...

De christelijke Jezus is een vis in een lege vissekom (extra): Jacobus vs Freek de Jonge

vri 13 maa 2009 15:56
Ik vond deze brief die ik ooit stuurde aan dagblad Trouw, op 10 januari 2002 (inmiddels lees ik de krant niet meer), ter gelegenheid van de oudejaarsconferance van Freek de Jonge. Het sluit aan bij Yelamdenu's serie over Jezus. Overigens zou ik het nu misschien niet zo fel meer verwoorden; liefde — in de zin van empathie en barmhartigheid — is een belangrijke deugd. Ook beschouw ik Freek de Jonge als één van de stevigere fundamenten die onze cultuur nog over heeft. Nochtans is het nog...

De christelijke Jezus is een vis in een lege vissekom (deel 2)

maa 2 maa 2009 21:57
Het grote boek van het christendom is "de Bijbel", een combinatie van het "Oude Testament" en het "Nieuwe Testament". Typisch christelijke uitdrukkingen die inhouden dat de Oude Deal is vervangen door de Nieuwe Deal. Want (Lat.) "testamentum", als vertaling van het Grieks (in het NT) diathèkè, is een verbond - een overeenkomst - zoals Abraham die sloot met God bij zijn besnijdenis. Het Nieuwe en het Oude Testament zijn twee vrij bonte verzamelingen teksten. Maar het door Jezus gebruikte...

De christelijke Jezus is een vis in een lege vissekom (deel 1)

woe 18 feb 2009 17:28
Dit stukje is niet bedoeld om een dolk in het hart van christenen te steken. Het is maar een poging om in een kort stukje Jezus te belichten zoals ik denk dat hij uit zijn context is gehaald, met bepaalde tragische gevolgen. Het christendom is één van de meest merkwaardige godsdiensten die er zijn. Ongetwijfeld zijn er de meest bizarre sekten van kleine marginale clubjes die mogelijk opmerkelijker zijn, maar het christendom is een religie van betekenis. Het christendom is opmerkelijk...

Voedseltekort is zó opgelost met paddestoelen

maa 6 okt 2008 13:31
Soms kom je bij toeval iets tegen wat de moeite van het overdenken waard is, zoals deze: "Met paddestoelen kun je uit een hectare grond anderhalf miljoen keer zoveel eiwitten halen als met koeien. Zo bezien is er dus helemaal geen voedselprobleem. Maar je moet het wel duurzaam doen, met lokale paddestoelen." Vergeef me voor de bron... ...

Zeitgeist, the Movie — over Jezus, christendom, jodendom, Egyptische religie

zon 24 aug 2008 19:14
Opvallend aan de documentaire Zeitgeist, een indrukwekkende, knap gemaakte en miljoenen keren online bekeken film met cultstatus, is het idee dat aangezien aan Jezus allerlei gebruikelijke oosterse attributen werden toegeschreven, hij daarom nooit heeft rondgelopen. Jezus is, volgens de makers van het pamflet, waarschijnlijk een verzinsel. Hier treft u een transcript aan van de gesproken tekst in deel 1 van de film.Enkele van die attributen zijn de maagdelijke geboorte, de 12 discipelen, de...

Het Antichrist Complot

maa 18 aug 2008 16:51
Volgens de christenen laat de antichrist zich helemaal leiden door de satan en deze zou door deze persoon trachten de mensheid geheel in zijn macht te krijgen en de gelovigen uit te roeien. De antichrist zou ook een soort geestelijk adviseur hebben, de valse profeet genaamd. Aanvankelijk zou die zich presenteren als degene die alle problemen van de wereld zou komen oplossen en zou hij de absolute macht over de mensheid krijgen. Van wezenlijk belang daarbij voor de christenen is dat hij zich zou...

God bestaat.

maa 28 jul 2008 16:13
Maar zijn wegen konden beter... Bij een brute overval op een project in Kakamega in Kenia zijn vorige week donderdagavond vijf Nederlandse deelneemsters aan een werkvakantie verkracht. De reis was een initiatief van de christelijke organisatie Livingstone uit Amersfoort. ...

De christelijke tsunamie.(Update)

din 8 apr 2008 20:38
Iedereen in Nederland is bezig met Fitna, de Islam, moslims, onverdraagzaamheid, maar ondertussen wordt de christelijke variant van de Sharia geruisloos Nederland binnengefietst. Dodenherdenking moet een dag vervroegd worden want stel je voor dat je tijdens je zondagsrust 2 minuten aan al die doden moet gaan zitten denken. Goed de miljoenen Irakezen/Afghanen die onze premier in naam van Jezus naar Allah heeft geholpen de afgelopen jaren tellen dan welliswaar niet mee, maar het blijven er toch...

Het Woord van God

zon 30 maa 2008 13:35
...

Jezus is een gestolen legende.

zon 2 maa 2008 13:38
Zeitgeist the movie, waarin o.a. vrij overtuigend werd aangetoond dat het christendom gebaseerd is op astrologie en verhalen uit de oudheid ver voor de geboorte van Jezus, vond ik al een juweeltje. Nu heb ik er weer een gevonden in de documentaire: The god who wasn't there. Deze docu gaat dieper in op het onstaan van de Jezus legende/fabel. Zo verteld deze docu o.a. dat 18 jaar uit het leven van Jezus onbekend is.(van zijn 12de tot zijn 30ste) Dat het 40 jaar duurde na de dood van Jezus dat de...

Over Zeitgeist en Zapruders

maa 8 okt 2007 14:27
Ik schijn met mijn meest recente artikelen meer mensen op de tenen te hebben getrapt dan alleen Micha Kat. Op mijn weblog verschijnen reacties van mensen die de manier waarop ik Zapruders belachelijk maak neerbuigend en goedkoop vinden. ...