ZapLog-dossier: juurd eijsvoogel

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Bondgenoten 8

maa 27 jun 2011 13:51
In navolging van de opmerking van de voormalige NAVO-secretaris generaal Jaap de Hoop Scheffer's dat: 'er verschillende redenen zijn om de premisse van een blijvend sterk Amerikaans belang in Europa te betwijfelen,' waarschuwde onlangs de NRC-opiniemaker Juurd Eijsvoogel zijn onwetende lezers dat Obama zich: 'de eerste Stille Oceaan president' had genoemd, die: 'onze leiderschap in dit fundamenteel belangrijke deel van de wereld zal versterken en in stand houden.' Moeten we deze...

Nederlanders 2

zon 26 jun 2011 08:33
Elders op deze site staat een verwijzing naar een artikel van de vooraanstaande Amerikaanse journalist Chris Hedges dat als volgt eindigt: 'Het spel is uit. We hebben verloren. De corporatieve staat zal meedogenloos blijven doorgaan totdat tweederde van de natie en de planeet opgesloten zit in een wanhopige permanente onderklasse. De meesten van ons zullen moeten knokken om te overleven terwijl de Blankfeins en onze politieke elites zich wentelen in de decadentie en hebzucht van de Verboden...

Bondgenoten 7

zat 25 jun 2011 17:30
De Franse socioloog Jaques Ellul, die een van de helderste studies van propaganda heeft geschreven, wees erop dat: 'propaganda niet kan bestaan zonder gebruik te maken van de massa media' en dat propaganda 'praktisch geen effect kan hebben op individuen voordat de groep' waartoe hij/zij behoort 'gefragmenteerd is.' Feit is namelijk dat propaganda geen tegenspraak duldt, ze dient totaal te zijn en dat kan pas zodra er binnen de groep geen wezenlijke discussie bestaat over de geheiligde...

Bondgenoten 5

zat 25 jun 2011 13:11
Om de denktrant van Eijsvoogel goed duidelijk te maken moeten we eerst de door hem verzwegen feiten de revue laten passeren. Allereerst dit: Afghanistan werd onder aanvoering van de VS aangevallen omdat het Taliban regime weigerde Osama bin Laden uit te leveren die ervan beschuldigd werd het meesterbrein te zijn geweest achter de aanslagen van 11 september 2001, terwijl de FBI jaren later verklaarde dat bin Laden niet gezocht werd vanwege de aanslagen in New York en Washington omdat, ik...

Bondgenoten 4

zat 25 jun 2011 11:17
De propaganda van de NRC-opiniemaker Juurd Eijsvoogel is een heldere illustratie van het chaotische mens- en wereldbeeld van de westerse commerciele massamedia. Vandaag schrijft hij onder de kop: 'Missie Afghanistan was model van overmoed' het volgende over Obama: 'Zei de president niet zelf dat het langzamerhand gewoon te duur wordt voor Amerika? Dat zijn land de afgelopen tien jaar duizend miljard dollar aan oorlogen heeft besteed, dat de nationale schuld maar blijft stijgen en dat de...

Juurd Eijsvoogel en Arie Elshout

maa 20 jun 2011 15:56
Waarom zouden westerse politici en hun woordvoerders, de opiniemakers, de bevolking permanent gemobiliseerd willen houden en de NAVO-terreur blijven steunen? Waarom besteedt de Verenigde Staten bijna evenveel aan bewapening als de rest van de wereld tezamen? Terwijl toch één van de stichters van de VS, en vierde president, James Madison, zijn landgenoten al in 1795 had gewaarschuwd dat: 'Van alle vijanden van de publieke vrijheid oorlog misschien wel het meest [moet] worden gevreesd omdat...

NAVO Terreur 4

zon 19 jun 2011 08:28
Onder de kop: 'De wereld verandert, Rutte houdt zich doof,' stelt opiniemaker Juurd Eijsvoogel dit weekeinde in de NRC: 'Mark Rutte ziet zichzelf als een atlanticus. Je zou het niet zeggen. Een atlanticus is volgens Van Dale „een voorstander van een hechte Europees-Amerikaanse samenwerking op militair en politiek gebied”. Wie aan die omschrijving voldoet zou vorige week heel wat minder luchtig voorbij zijn gegaan aan de bittere verwijten en dringende waarschuwingen van Robert...

NAVO Terreur 3

zat 18 jun 2011 16:45
In zijn campagne om de opinie van de Nederlandse gevestigde orde om te buigen naar een brede financiele en politieke steun voor een agressieve NAVO die grootscheeps geweld inzet tegen onwillige volkeren nu de Verenigde Staten failliet is schrijft opiniemaker Juurd Eijsvoogel in de NRC van vandaag ondermeer dit: 'Europa blijft voor de VS wel een belangrijke partner, maar de internationale machtsbalans is in hoog tempo aan het verschuiven. Het is dus niet gek als Amerika zich steeds meer richt...

Autisme 3

din 14 jun 2011 17:49
NRC-opiniemaker Juurd Eijsvoogel constateert dit weekeinde dat uit recente peilingen blijkt dat 64 procent van de Egyptenaren in hun verzet gedreven wordt door de omvangrijke werkloosheid en de economische uitzichtloosheid, de verpletterende armoede. 'Het gebrek aan democratie motiveerde slechts 19 procent,' schrijft Eijsvoogel verbijsterd. Hoe is het nu toch mogelijk dat Arabieren werk belangrijker vinden dan de parlementaire democratie? Het antwoord is eenvoudiger te geven dan Eijsvoogel...

Autisme 2

din 14 jun 2011 08:02
In zijn opiniestuk over de onrust in de Arabische wereld schrijft Juurd Eijsvoogel in de NRC: ‘Ze pikken het niet meer. Maar wát ze niet meer pikken is in de chaos en de opwinding van het moment voor de buitenwereld niet altijd goed uit te maken. En hoe de smeulende onvrede zich kan ontwikkelen tot een uitslaande brand evenmin. Dat wordt vaak pas later duidelijk.’ Duidelijk is dat Eijsvoogel deze ontwikkelingen in de Arabische wereld niet heeft voorzien, net zo min als de westerse...

Bondgenoten 3

zon 12 jun 2011 19:35
naar aanleiding van een aantal reacties, het volgende: de verenigde staten is vanaf het allereerste begin gebaseerd geweest op geweld tegen degenen die in de weg stonden, die een hinderpaal vormden in het expansionisme dat een materialistische en individualistische cultuur mogelijk maakte. en toen ze eenmaal op weg waren konden ze niet meer stoppen. waarom zouden ze ook? wanneer je wegkomt met roven en moorden, en niemand stopt je, dan is er geen praktische reden om er zelf een punt achter...

De brandbrief van oud-hoofdredactieleden NRC Handelsblad

zon 20 dec 2009 07:06
NRC / interne brief oud-hoofdredactieleden NRC Handelsblad dd 16/12/09 Beste collega, Wij maken ons zorgen over de toekomst van NRC Handelsblad, nrc.next, nrc.nl en de andere uitgaven van NRC Media. Alle redacteuren zijn uitgenodigd voor een speciale medewerkersbijeenkomst die aanstaande zondag, 20 december, om 12 uur in het gebouw aan de Marten Meesweg in Rotterdam wordt gehouden. Daarop kunnen we wel of niet instemmen met het definitieve advies van de redactieraad en de ondernemingsraad...