ZapLog-dossier: katholicisme

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

De bordelen van het Vaticaan

don 12 nov 2015 12:22
Italiaanse journalisten hebben een boekje opengedaan over de praktijken van het Vaticaan. Natuurlijk is de wetenschap dat het Vaticaan bordelen toestaat (en waarschijnlijk van de inkomsten profiteert) in de eigen gebouwen spectaculair, maar het Vaticaan houdt zich ook bezig met het witwassen van maffia-geld, is meer dan stervensrijk en besteedt van al die rijkdom maar een schijntje aan liefdadigheid. Voor een bedragje van tegen de 300.000 euro kun je iemand heilig of zalig laten verklaren. De...

Aartsbisschop van Dublin bekritiseert Kerk, Vaticaan (video)

maa 20 aug 2012 21:51
Volgens een Ier die luistert naar de naam Diarmuid Martin heeft de Katholieke Kerk in zijn land een breekpunt bereikt. Martin heeft tienduizenden pagina’s aan belastend materiaal tegen specifieke priesters overhandigd aan de autoriteiten. Zijn woorden en acties wegen extra zwaar omdat Diarmuid Martin de Rooms-katholieke Aartsbisschop van Dublin is. De crisis is volgens hem het resultaat van het seksueel misbruik van kinderen door priesters en alle zaken die door de Kerk worden...

Spanje’s pijn zou wel eens niet genoeg kunnen zijn

din 10 apr 2012 08:42
De aarde wankelt. Ze schudt met grote intensiteit. God Almachtig Zelf is de aarde aan het schudden, maar de aarde, de volkeren, zijn ook aan het wankelen, heen en weer als een dronkaard in dood en vernietiging vanwege iniquity (ongerechtigheid). We kunnen de deur openen naar vernietiging, krachten van duisternis, in elk land. Afgoderij is één van de hoofdredenen voor vernietiging. Kijk naar de parade van de "Requiem Mis" die onlangs gehouden werd onder de banier van Rome in de Straten...

Brief aan de paus

maa 13 feb 2012 07:27
Geachte heer Benedictus, u was in het nieuws deze week. Hoewel ik over het alge­meen wat cha­gri­jnig word als het over u gaat, toverde u dit­maal een glim­lach op mijn gezicht. U pleitte namelijk voor ‘diep­gaande vernieuwin­gen’ van de kerk. Nou! Daar pleit ik ook al jaren voor, dus u begri­jpt mijn enthousiasme! ...