ZapLog-dossier: klimaatproblematiek

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Vieze zaak: klimaatgeld VN gaat naar kolencentrales.

zon 29 maa 2015 17:17
Geld dat door het Groene Klimaatfonds van de Verenigde Naties ter beschikking wordt gesteld aan arme landen om klimaatmaatregelen te nemen, gaat naar kolencentrales. "Het is alsof je een martelverdrag afsluit dat martelen niet verbiedt," aldus Friends of the Earth US. Het officiële doel van het fonds is het leveren van een ambitieuze een significante bijdrage aan het bestrijden van de klimaatproblematiek, aldus een eigen verklaring. In Lima werd vorig jaar afgesproken dat de VN-leden ruim 10...

Europese leiders bezorgd over luchtverontreiniging

vri 1 feb 2013 18:28
De Europese Unie heeft behoefte aan betere luchtverontreinigingregels nadat een nieuw onderzoek meer gevolgen ontdekt voor de menselijke gezondheid, zei Commissaris voor Milieu Janez Potocnik. De Wereld Gezondheid Organisatie zei dat langdurige blootstelling aan fijnstof in luchtverontreiniging kan leiden tot abnormale geboorten en aandoeningen aan de luchtwegen bij kinderen. Het WHO rapport werd uitgevoerd op verzoek van de Europese Unie. "Het EU luchtbeleid moet gebaseerd zijn op de...

Uitnodiging aan W. Duyvendak

vri 29 aug 2008 10:49
Geachte heer Duyvendak, Via de media vernamen we dat U op de bijeenkomst ter gelegenheid van de presentatie van Uw boek hebt gezegd dat U met iedereen in debat wilt gaan. Dat horen wij graag. ‘Wij’ zijn de Stichting de Groene Rekenkamer, een organisatie van mensen die zich zeer betrokken voelen bij de milieu en klimaatproblematiek, maar wel in die zin dat er volgens ons helemaal geen sprake is van een klimaatcrisis. Wij voelen ons hierbij ruim gesteund door de wetenschap. Via onze...