• Syntactisch gerelateerd: coalitie · kunduz · »»
  • Gerelateerde discussie

    Kattebelletje aan Tofik Dibi

    Brief aan Jolande Sap

    »»

ZapLog-dossier: kunduzcoalitie

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Kattebelletje aan Tofik Dibi

don 17 mei 2012 09:58
Beste Tofik, De kogel is door de kerk. BAM. Je hebt je beschik­baar gesteld als kandidaat-lijsttrekker van Groen­Links. Hoewel je geen onaardige indruk maakte tij­dens de per­scon­fer­en­tie waarop je je kan­di­daatschap bek­end maakte, ga je het niet wor­den. Dat zal ik uitleggen. ...

Brief aan Jolande Sap

maa 30 apr 2012 05:18
Geachte mevrouw Sap, Afgelopen week was ongetwi­jfeld een van de tur­bu­lentste weken uit de Ned­er­landse par­lemen­taire geschiede­nis. Niet alleen viel deze week het kabi­net, maar de scher­ven die dat opleverde, wer­den nog dezelfde week weer geplakt. Ik kan me niet voorstellen dat dat al eens eerder is gebeurd. Dankzij kor­daat optre­den van Jan Kees de Jager, Alexan­der Pech­told, Arie Slob en u, staan we er opeens miss­chien wel beter voor dan een week gele­den. De...