ZapLog-dossier: olieverbruik

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Aardolieverbruik in Europa sinds 2006 met 15% afgenomen

maa 22 feb 2016 19:00
In 2006 verbruikten de gezamenlijke raffinaderijen in Frankrijk, Duitsland, Nederland, Spanje, Italië en het Verenigd Koninkrijk gemiddelde 10,8 miljoen vaten aardolie per dag. Over 2015 is het gemiddelde dagelijks verbruik van aardolie door raffinaderijen in voornoemde landen afgenomen tot 9,1 miljoen vaten. M.a.w. het olieverbruik was afgelopen jaar 15% lager dan in 2006. De bron voor deze cijfers is de JODI-database, die maandelijks cijfers publiceert over olieproductie, olieverbruik en...

Oekraïners worden met uitsterven bedreigd

don 6 maa 2014 19:43
De afgelopen 15 jaar krimpt de bevolking van de Oekraïne met 0,6% per jaar. Na het uiteenvallen van de Sovjet-Unie moest de Oekraïne op eigen benen leren staan en dat is maar ten dele gelukt. De economie is flink gekrompen en het verbruik van aardolie is sterk gedaald. 640px-Population_of_Ukraine_v.2 In 1991 verbruikten de Oekraïners (51,9 miljoen ) nog 1,16 miljoen vaten aardolie per dag. Dat betekent dat de gemiddelde inwoner van de Oekraïne in dat jaar 8,15 vaten aardolie verbruikte. In het jaar 2000 waren er nog...

Economische krimp: Europa verbruikt steeds minder olie

woe 1 jan 2014 14:02
In het 2e kwartaal van 2007 verbruikte Europa dagelijks 15,2 miljoen vaten aardolie (en aardolieprodukten). In het tweede kwartaal van 2013 was het aardolieverbruik afgenomen tot 13,8 miljoen vaten per dag. Over die 6 jaar daalde het aardolieverbruik met 9,3%. Per kwartaal is de afname van de hoeveelheid aardolie, die wij Europeanen elke dag verbruiken 58.000 vaten. europaolie2013 In 2007 verstookte Europa ruim 5,67 miljard vaten olie. In 2013 komt dat totaal uit op ca. 4,91 miljard vaten. In 2014 zal...

De Verenigde Staten produceren meer olie, maar gebruiken juist minder

woe 23 okt 2013 13:40
De Verenigde Staten werken met man en macht aan het verhogen van de olieproduktie. Er worden miljarden geïnvesteerd en nieuwe technieken gebruikt om olie, die tot dusver niet economisch exploiteerbaar was, te winnen. Het gevolg is dat er langzamerhand steeds meer aardolie op de Amerikaanse markt komt. In januari 2011 produceerde de VS 8,6 miljoen vaten olie per dag. In augustus 2013 was dat bijna 30% meer: 11,0 miljoen vaten per dag. usprod2013 Maar ondanks de hogere olieproduktie kan de VS nog...

Peakoil in Nederland: ons olieverbruik daalt verder

din 18 jun 2013 14:29
In de afgelopen jaren is het olieverbruik in Nederland gedaald. In 2007 werden er in Nederland dagelijks 1,06 miljoen vaten olie verbruikt. De totale hoeveelheid olie, die Nederland in 2007 gebruikte bedroeg 389 miljoen vaten. In 2012 verbruikte Nederland nog maar 341 miljoen vaten ofwel 933000 vaten per dag. In 5 jaar tijd daalde het Nederlands olieverbruik met 12%. In de afgelopen jaren is het aantal Nederlanders niet gedaald, maar juist toegenomen. Dat betekent dat de hoeveelheid aardolie...

Kunnen we ons aanpassen aan minder aardolie?

zon 19 mei 2013 14:47
Op het weblog Crashwatcher verschijnen prognoses over de hoeveelheid aardolie, die we de komende decennia tot onze beschikking zullen hebben. De auteur maakt overzichtelijke grafieken bij zijn scenario's. Maar die grafieken laten zonder uitzondering zien dat wij in Europa steeds minder aardolie zullen gaan gebruiken. Vorige maand schreef Crashwatcher een verhaal over de situatie, die zal ontstaan als olie-exporterende landen hun export pas zullen gaan beperken als ze zelf minder dan 2 vaten...

Oliewinning levert steeds minder op: moeilijk winbare olie is te duur

zon 5 mei 2013 08:37
Diverse oliemaatschappijen zien hun inkomsten en winsten teruglopen. Shell rapporteerde afgelopen week dat de winst het afgelopen kwartaal met 7% is gedaald. De omzet daalde met 6%. De lagere olieprijs wordt gezien als een van de oorzaken. Ook oliemaatschappij Total rapporteerde een winstdaling van 7%. Analisten zien dalende produktie en de lagere olieprijs als oorzaken. De Noorse overheid zag in het eerste kwartaal van 2013 de olie-opbrengsten met 13% dalen. Dat komt vooral door de dalende...

Lage olieprijs veroorzaakt lagere olieproduktie

din 30 apr 2013 15:42
Inmiddels beseffen de meeste mensen dat geologische factoren tot een dalende olieproduktie kunnen leiden. Gesteente bevat geen onuitputtelijke hoeveelheid aardolie: ooit raakt ieder olieveld uitgeput. Maar de olieproduktie kan ook gaan afnemen door economische oorzaken. Op haar blog 'Our finite world' legt Gail Tverberg uit hoe dat werkt. Als de olieprijs blijft stijgen is dat een prikkel voor olieproducenten om de produktie te verhogen. Er is dan tenminste enige kans dat er wereldwijd elk...

Afkicken van aardolie anno 2013

zon 10 maa 2013 13:52
We moeten afkicken van onze aardolie-verslaving. Op verschillende plaatsen op de wereld wordt daar al een begin mee gemaakt. In februari 2013 heeft China 12% minder aardolie geïmporteerd dan in februari 2012. De olie-import bedroeg in de afgelopen maand nog 5,4 miljoen vaten per dag. De eerste twee maanden van 2013 was de olie-import 2,4% lager dan in 2012. China importeert bijna 60% van alle olie, die het verbruikt. De Noorse oliemaatschappij Statoil heeft besloten om voorlopig (voor...

Zal energiebesparing de levensverwachting bekorten?

maa 17 dec 2012 20:51
In landen waar weinig energie wordt verbruikt, leven de mensen korter. In Japan worden de mensen gemiddeld 82 jaar en ze gebruiken per 1000 inwoners dagelijks 34,4 vaten aardolie. In Ethiopië worden de mensen slechts 55 jaar oud. Duizend Ethiopiërs gebruiken slechts een half vat olie per dag. Het lijkt erop dat een hoger energiegebruik ervoor zorgt dat de mensen gemiddeld ouder worden. Als een land veel energie verbruikt, veel fabrieken en auto's heeft, dan heeft het vaak ook een goede...

Europa produceert steeds minder olie

don 6 dec 2012 12:31
Op theoildrum.com staat een mooi overzicht van de olieproduktie in de landen van de OECD (ofwel OESO, de club van rijke Westerse geïndustrialiseerde landen) geschreven door Eaun Mearns. Het eerste plaatje van dit overzicht laat de gezamenlijke olieproduktie van West-Europese landen zien. In januari 2002 werden er nog dagelijks 7 miljoen vaten opgepompt. Tien jaar later is die produktie gehalveerd: 3,5 miljoen vaten per dag. Om dat verlies aan olie te vervangen moet Europa steeds meer...

Regeren na peakoil is vooral de krimp begeleiden

don 8 nov 2012 22:09
In de VS zijn de presidentsverkiezingen gewonnen door Barack Obama. Hij mag nog 4 jaar doorregeren. Zijn belangrijkste taak is het wegwerken van het begrotingstekort en het verkleinen van de staatsschuld. In Nederland gaan de VVD en de PVDA er 4 jaar keihard tegenaan om het begrotingstekort te verlagen en de te zorgen dat de staatsschuld niet te ver oploopt. In Griekenland heeft de regering overeenstemming bereikt over een bezuinigingspakket van 18 miljard euro: ook allemaal bedoeld om...

Peakoil in Zuidoost-Azië

din 25 sep 2012 11:46
De website Crude Oil Peak publiceerde vorige week een overzicht van de olieproduktie in Zuidoost-Azië. De grootste olieproducent in Zuidoost-Azië is Indonesië. In 1992 bereikte de Indonesische olieproduktie een maximum. Daarna is de olieproduktie afgenomen, maar het binnenlands olieverbruik sterk gestegen. Sinds 2004 is Indonesië een importeur van aardolie. Een andere belangrijke olieproducent in Zuidoost-Azië is Maleisië. In Maleisië piekte de olieproduktie in 2005. Maar ook in...

Michael Kumhof: olieprijs zal verdubbelen in tien jaar

din 21 aug 2012 20:05
Michael Kumhof was hoogleraar aan de Stanford Universiteit, maar werkt sinds 2004 voor het IMF. Hij is econoom en maakte voor het IMF een wiskundig model om de olieprijs te kunnen voorspellen. In de video hieronder legt Kumhof uit waarom zijn model voorspelt, dat de olieprijs binnen 10 jaar zal verdubbelen. [youtube]4ZmJKvnCFFE[/youtube] Kumhof en zijn collega's constateerden dat onderzoeksbureaus zoals IEA en EIA, hun prognoses voor de wereldolieproduktie sterk naar beneden moeten...

Olieverbruik in OECD-landen met 15% gedaald sinds 2005

din 17 jul 2012 20:32
De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OECD) bestaat momenteel uit 34 landen. Deze groep omvat geïndustrialiseerde landen in Europa en Noord-Amerika, Australië, Zuid-Korea en Japan en Chili. Sommige OECD-landen produceren zelf aardolie, de VS, het Verenigd Koninkrijk en Noorwegen bijvoorbeeld. Andere landen zijn afhankelijk van olie-import. Door de olieproduktie en de olie-import van alle OECD-landen bij elkaar op te tellen, krijg je een goed beeld van het totale...

Einde aan de groei: olieverbruik in Europa daalt

din 19 jun 2012 13:18
Zijn de grenzen aan de groei bereikt? Is peakoil al geweest of is er nog voldoende aardolie voor onze kinderen en kleinkinderen? Afgelopen week bracht BP de nieuwste Statistical Review of World Energy uit, een schat aan gegevens over het energieverbruik van de mensheid. Volgens het persbericht groeide het mondiale aardolieverbruik in 2011 met 0,7%. Maar in Europa is het aardolieverbruik juist gedaald. Het olieverbruik in Europa (zonder Rusland en oud-USSR-staten) piekte in 2006 met 17,9...

Woonwerkverkeer onder een vergrootglas

maa 4 jun 2012 07:03
Als je in Maastricht woont en een baan krijgt in Eindhoven, dan hoef je nog niet te verhuizen... toch? Maar als een Maastichtenaar een baan vindt in Zwolle? Of in Leeuwarden of in Groningen? Dan is het toch wel zinvol om te verhuizen? Het helpt vaak om een probleem tot belachelijke proporties uit te vergroten. Wonen in Maastricht en werken in Groningen is onzinnig, dat vind iedereen. GroenLinks-kamerlid Ineke van Gent komt uit Groningen en werkt in Den Haag. Doordeweeks blijft ze echter in...

Aardolie stroomt steeds vaker naar Azië

woe 14 maa 2012 12:11
In Europa en Noord-Amerika daalt de vraag naar olie door economische problemen. In Azië blijft de vraag stijgen. Langzaam begint het in de Westerse wereld te dagen: economische groei is alleen nog maar mogelijk als olie en energie goedkoper worden. In Azië kan de economie nog wel groeien bij de huidige hoge olieprijs. De verklaring is eenvoudig. In Azië kunnen er 8 man op een kleine motorfiets of één man met honderdvijftig kilo vracht. Met één liter brandstof rijdt een Aziaat meer dan 50...

Portugal, het nieuwe Griekenland, gebruikt steeds minder olie

don 26 jan 2012 18:42
Griekenland is hard aan het onderhandelen om 70% van de staatsschuld kwijtgescholden te krijgen. Dat is nogal wat 70%. Stel je voor dat je 70% van je hypotheek kwijtgescholden wordt, of 70% van je studieschuld. Portugal zit inmiddels in dezelfde problemen als Griekenland. De rente op Portugese 10-jaars obligaties is opgelopen tot boven de 12%, terwijl de rente voor bijv. Italië, Spanje en Ierland is gedaald. Het Portugese begrotingstekort voor 2010 bedroeg 9,8%. Voor 2011 zal het...

Saoedi-Arabië: meer olie opgepompt, maar ook meer olie verbruikt

din 20 dec 2011 14:52
De afgelopen maanden is de olieproduktie van Saoedi-Arabië gestegen. De Saoedi's doen dat niet om de olieprijs op de wereldmarkt omlaag te krijgen. Ze produceren meer olie om meer geld te verdienen. Om de bevolking tevreden te houden en de Arabische lente buiten de deur te houden, heeft de Saoedische regering sociale programma's opgezet, die miljarden kosten. Om deze sociale programma's te betalen moeten de olie-inkomsten omhoog. Er is uitgerekend, dat bij de huidige produktie een...

130 km/uur is slecht voor onze energierekening

maa 5 dec 2011 08:11
Nederland verbruikte in 2010 meer dan 1 miljoen vaten aardolie per dag. Een behoorlijk deel daarvan wordt in de vorm van benzine en diesel opgebrand door auto's. Bij een olieprijs van $100 per vat kost de import van aardolie Nederland jaarlijks $36 miljard ofwel 27 miljard euro. Je zou verwachten dat de regering plannen zou maken om die energierekening te lager te maken. Maar de verhoging van de maximumsnelheid op autosnelwegen naar 130 km/uur zal volgens het Planbureau voor de Leefomgeving...

Olieprijs naar een recordgemiddelde over de afgelopen 12 maanden

maa 21 nov 2011 08:01
Is de hoge olieprijs schadelijk voor de economie? Daar kun je lang over discussieren. Maar voorlopig houd ik het erop dat een hoge olieprijs wel degelijk gevolgen heeft voor de economische groei. De hoge olieprijs leidt tot hogere produktiekosten: brandstof, elektriciteit, transport en sommige grondstoffen worden duurder. Je kunt de hoge olieprijs vergelijken met gestegen loonkosten. Als de loonkosten stijgen, dan moet die stijging worden doorberekend in de consumentenprijzen. Zo zal ook de...

Peakoil in grafieken

vri 4 nov 2011 15:16
Peakoil vindt niet overal tegelijk plaats. De Amerikaanse binnenlandse olieproduktie piekte in 1970. Dat betekende niet het instorten van de Amerikaanse economie. Door het importeren van olie uit Mexico, Nigeria, Canada en het Midden-Oosten kon de Amerikaanse economie blijven groeien. Inmiddels heeft het Amerikaanse olieverbruik ook gepiekt. Tussen 2004 en 2007 bedroeg het Amerikaanse olieverbruik meer dan 20 miljoen vaten per dag, met uitschieters naar 22 miljoen vaten. Sinds 2007 is het...

Aardolieverbruik per hoofd van de bevolking

don 29 sep 2011 17:54
Stuart Staniford laat op zijn blog Early Warning zien dat het aardolieverbruik per hoofd van de wereldbevolking sinds 1980 niet is toegenomen. De gemiddelde mens gebruikt 4,5 vaten olie per jaar en dat is de laatste 25 jaar niet veranderd. Maar als je gaat kijken naar afzonderlijke landen, dan zie een ander beeld. In sommige landen daalt het olieverbruik sinds de jaren 70. In de VS piekte het olieverbruik tussen 1975 en 1980. In Duitsland rond 1980 en in Frankrijk en in Groot-Brittannië...

In 2030 heeft zelfs Saoedi-Arabië onvoldoende olie

zon 14 aug 2011 14:47
Abdul Salam Alyamani, vice-president van de Saudi Electricity Company (SEC), zei onlangs dat het binnenlands olieverbruik zo snel stijgt, dat de Saoedische olieproduktie in 2030 achter zal blijven bij de vraag. Als je kijkt naar de ontwikkeling van de afgelopen jaren zie je de binnenlandse consumptie (de zwarte lijn) gestaag stijgen. De Saoedische export van aardolie, de groene balkjes, wordt steeds kleiner. Deze ontwikkeling vormt de basis voor het Export-Land-Model van Jeff Brown. In...