ZapLog-dossier: verdrag van lissabon

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Mark rutte wil zijn gezichtsverlies niet meer meemaken

din 27 feb 2018 19:09
Dat was de kop van een interview in de Zwitserse nieuwszender SFR en het ging over het intrekken van de referendumwet. Het interview waarvan wij enkele alinea’s voor u vertalen , toont door de ogen van Zwitsers aan hoe schandalig en bespottelijk men de houding van de Nederlandse regering vindt en… legt loepzuiver de belangen van Mark Rutte bloot. Uit de op het artikel volgende reacties kon men zeer duidelijk en terecht de minachting ontnemen die Zwitsers in dit geval voor de gemiddelde...

EU wil 60 miljoen migranten binnenhalen voor 2050

din 19 jul 2016 23:20
Geen complottheorie, maar een duidelijk door het europarlement beschreven doel uit 6 april 2009, al gaat het trouwens tot ruim verder terug. Om veroudering tegen te gaan, en onze samenleving en economie te redden, heeft de EU voorgenomen om 60 miljoen migranten binnen te halen. Dat niet alleen, omdat migranten door de EU worden gezien als ‘De Redders van Europa’, moeten ze ook een warm welkom worden geheten, met veel gratis te verkrijgen voordelen als lokkertje, moeten er afspraken...

Europese democratie:' burgers mogen zich niet uitspreken over TTIP

zon 14 sep 2014 07:37
Iedere burger heeft het recht aan het democratisch bestel van de Unie deel te nemen. De besluitvorming vindt plaats op een zo open mogelijke wijze, en zo dicht bij de burgers als mogelijk is. Zo staat het in het Verdrag van Lissabon, en als bewijs voor deze democratische bezieling van de Europese Unie werd het zogenoemde ‘burgerinitiatief’ in het leven geroepen. Hierdoor zouden burgers op de Europese wetgeving kunnen wegen; op voorwaarde dat er één miljoen handtekeningen uit zeven...

Staatsgreep is democratisch en referendum is illegaal

woe 19 maa 2014 19:38
Er zijn van die momenten, en die komen steeds vaker voor, dat je je schaamt om Nederlander te zijn. Dat je een inwoner bent van een land dat wordt geregeerd door een onaantastbare pedofiele kliek die iedere vorm van moraal overboord heeft gegooid. “We hebben geen andere keuze dan het toepassen van sancties tegen Rusland”, zegt de Minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, met een stalen gezicht. Die worden dan opgelegd namens de Europese Unie, de meest ondemocratische en...

EU-ambassadeur: voor € 250.000 niets doen op een tropisch eiland

zon 5 dec 2010 14:15
Via Welingelichtekringen Van Fiji tot Barbados, de EU heeft overal ambassadeurs. Een mooie baan. Twee ton inkomen, kok en huishoudster op kosten van de zaak, 50.000 onkostenvergoeding, business class vliegen en minstens 12 weken vakantie. The Sunday Times doet een verbazingwekkend verslag van de buitenlandse dienst die dankzij het verdrag van Lissabon wordt opgetuigd en vorige week officieel van start ging. Kosten: 8 miljard euro per jaar. De 136 ambassadeurs waren vorige week bijeen om te...

Persbericht: Ieren stemden “ja” door bedrog en angstzaaierij

zon 4 okt 2009 01:44
PERSVERKLARING DOOR BRENDAN YOUNG, VAN DE IERSE NEE-CAMPAGNE. IEREN NET ZOLANG BEDREIGD TOT ZE "JA" STEMDEN -Roep Labour-politici en vakbondsleiders ter verantwoording -Verzet tegen Stabilisatiepact en Groeipact blijft. De overwinning van de Ja-campagne in het (Ierse-red.) Lissabon-referendum is het resultaat van aanhoudende pesterijen, bedreigingen en leugens door de regering, de oppositie, de leiders van de EU en de meerderheid van de vakbondsleiders. Hoewel we de uitslag van het...

Duitsland passeert wetgeving om Verdrag van Lissabon te ratificeren

don 10 sep 2009 23:43
Duitse parlementsleden hebben een herziene wetgeving laten passeren om het Verdrag van Lissabon van de Europese Unie te ratificeren en verhogen daarmee de druk op Ierland om over drie weken in een tweede referendum ja te stemmen. De Duitse Bondsdag werd gedwongen om het omstreden verdrag te herratificeren, de opvolger van de Europese Grondwet, nadat de hoogste rechterlijke instantie van het land in juni om extra waarborgen had gevraagd tegen de uitbreiding van de EU bevoegdheden. Nieuwe...

Doodstraf ’stiekem’ opgenomen in Verdrag van Lissabon

woe 11 maa 2009 11:09
Volgens professor Schachtschneider van de universiteit van Nürnberg, Duitsland, is via een achterdeurtje de doodstraf opnieuw ingevoerd in de EU-landen die het Verdrag van Lissabon hebben ondertekend. In een kleine voetnoot van het Verdrag staat namelijk vermeld dat het Handvest van de EU, waarin staat dat er geen doodstraf in de EU is, zal worden nageleefd, behalve in het geval van oorlog, rellen en grote sociale onrust (lett: ‘ontreddering’ of ‘omwenteling’). ...

VS financierden mogelijk Iers ‘nee’

don 25 sep 2008 18:52
VS financierden mogelijk Iers ‘nee’ Het Ierse ‘nee’ tegen het Verdrag van Lissabon, dat Europa deze zomer voor onbepaalde tijd in een nieuwe, diepe crisis heeft gestort, is mogelijk gefinancierd door het Pentagon (het Amerikaanse miniserie van Defensie) of de CIA. Nader onderzoek door één van de Europese instellingen moet dat uitwijzen. ...

Köhler, de Duitse Bondspresident tekent het Verdrag van Lissabon Niet!

din 19 aug 2008 08:09
"Bondspresident Köhler zal het document dat tot ratificatie voor het verdag van Lissabon moet leiden vooralsnog niet ondertekenen. Dit werd door zijn kantoor in Berlijn medegedeeld omdat er klachten zijn over het verdrag die eerst door het constitutionele hof bekeken moeten worden. Bij de SPD en het CDU stuitte het besluit van Köhler op kritiek. De Europese spreker van de SPD, Axel Schäfer sprak over een „verkeerd signaal.“ Na het neen van de Ieren zou dit koren op de molen van de...

Verdrag Van Lissabon : De Europese illusie

vri 25 jul 2008 12:03
De signalen zijn meer dan zorgwekkend. Het verdrag centraliseert macht als geen ander en sluit, op termijn, democratische besluitvorming in zijn geheel uit. Het verdrag vertoont dus logischerwijs totalitaire kenmerken. Hieronder een beknopt overzicht van een aantal anekdotes & knelpunten. Het verschil tussen de twee verdragen Nicolas Sarkozy, toen nog Franse presidentskandidaat, vroeg, na de verwerping van het Verdrag van Nice, aan de architecten van de EU-grondwet om een mini-verdrag op te...

Beschamend is het zeker

din 8 jul 2008 14:28
Alleen niet op de wijze die Balkenende bedoelt. "Er ontbreekt een objectieve noodzaak tot een Europese constitutie: er is geen dwingende noodzaak om ons militair te verenigen, de lidstaten kennen een lange politieke en staatsrechtelijke traditie, de burgers van de lidstaten hebben allang grondrechten, er is geen historische en heilige missie en geen sterk Europees gemeenschapsgevoel. Daarmee ontbreekt in feite ook de bezieling die voor de culturele integratie van Europa nodig is. De vraag is...

Senaat stemt in met Europees verdrag

din 8 jul 2008 11:22
Van onze verslaggever Theo Koelé gepubliceerd op 07 juli 2008 23:21, bijgewerkt op 23:21 DEN HAAG - Nederland keert terug als loyale partner in de Europese Unie. De Eerste Kamer zal vandaag instemmen met het Europese Hervormingsverdrag. Nederland is daarmee de 21ste EU-lidstaat die de parlementaire goedkeuringsprocedure heeft afgerond. Drie jaar geleden torpedeerden Frankrijk en Nederland in een referendum de Europese Grondwet, waarvoor het Hervormingsverdrag (ook wel: Verdrag van Lissabon)...

Aangifte tegen de regering mbt het verdrag van Lissabon

maa 7 jul 2008 22:25
Aan: De Ministers van Justitie ,Binnenlandse Zaken en Europese Zaken. De Voorzitter van de Commissie voor de Verzoekschriften en de Burgerinitiatieven. De Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamers der Staten Generaal . De Voorzitters van de Vaste Kamercommissies voor Europese Zaken, Binnenlandse Zaken en Justitie. De Hoge Raad. CC:Een aantal ter zake deskundige professoren en onderzoekers. Betreft:Aangifte tegen de regering inzake het Lissabonverdrag. Goor,6 juli 2008. Geachte Minister,...

EU - Stress in de Unie

woe 18 jun 2008 20:37
We beleven roerige tijden. [*]oorlog in het Midden-Oosten [*]de dreiging van Al Sinterqaeda van Irak tot een straat in Den Haag [*]en het belangrijkste: oplopende brandstofprijzen Er is weinig waar de in welvaart gedompelde EU burger wakker van wordt. Alleen de iets hogere brandstofprijzen lijken de EU inwoner eindelijk in beweging te kunen zetten. Protesten van truckchauffeurs en gemopper in de straten. Wat baarden afknallen in Afghanistan hoor je geen simpele ziel over, laat staat de verarmd...

Nederland zou weer nee zeggen. Ik ook.

zon 15 jun 2008 02:11
Ook de Nederlandse bevolking zou opnieuw 'Nee' stemmen, als het door de Ieren weggestemde Verdrag van Lissabon zou worden voorgelegd in een referendum. Dat concludeert althans Maurice de Hond, na een peiling onder 1200 Nederlanders. Lees verder in De Pers Ik zou zelf wederom NEE stemmen. Het Ja-kamp heeft niet aannemelijk kunnen maken waarom dat verdrag zo essentieel is voor Europese samenwerking. Laten we eerlijk wezen, al die 'voordelen' die de Ieren door Europa zouden hebben gehad,...

Vandaag zijn we Brusseliaan

don 5 jun 2008 17:27
"Gisteravond heeft Nederland min of meer geruisloos besloten akkoord te gaan met het verdrag van Lissabon middels stemming in de Tweede Kamer. U weet wel, dat 'grondwet' gedrocht versie twee, dat nu geen grondwet meer is en waar we de eerste keer "nee" tegen hebben gezegd. Daarom mochten we er ook geen tweede keer over stemmen. Zoals Pamela Hemelrijk al schreef, bij de NOS - maar ook elders in de media- is er weinig belangstelling voor." "Er zijn niet veel mensen die de moeite hebben genomen...

2/3 meerderheid vereist voor EU grondwet, levenslang voor Balkenende

don 5 jun 2008 09:22
Waarin blijkt dat de EU Grondwet (verdrag van Lissabon) strijdig is met de huidige, Nederlandse grondwet. En dat Balkenende een "levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste twintig jaren of geldboete van de vijfde categorie" te wachten staat. Geachte voorzitter, Geacht Lid der Tweede Kamer der Staten Generaal, In navolging op mijn eerdere brieven aan onder meer Hare Majesteit de Koningin en de Voorzitter van de Tweede Kamer vestig ik hierbij uw aandacht op het volgende. Zoals...

Pamela Hemelrijk: These Boots Are Gonna Walk All Over You

don 5 jun 2008 08:04
Op de historische dag dat Nederland de facto werd opgeheven, en ingelijfd bij een totalitaire supermacht, opende het NOS Journaal met het nieuws dat Barak Obama de strijd om het lijsttrekkerschap had gewonnen van Hillary Clinton. Over het feit dat ons parlement als een mak schaap had ingestemd met het Verdrag van Lissabon: geen woord. Niks naks. Nada. De historische misrekening van Lodewijk de Zestiende, die op de dag dat de Bastille werd bestormd in zijn dagboek noteerde: “14 juli 1689....

Irish Times

vri 16 mei 2008 13:18
Wat een stilte zo rondom de nieuwe Europese Grondwet...! Heeft vast iets te maken met de zenuwen in Brussel. Vindt u het ook niet opmerkelijk dat u deze dagen niets hoort over het aanstaande referendum aangaande de Europese Grondwet in Ierland? Dat is niet zomaar een referendum, maar het enige democratische referendum dat er wordt gehouden in de gehele EU omtrent de nieuwe Grondwet. Alle andere regeringen hebben de mening van de burger ernstig beknot; wij hebben niets in te brengen als...

'Staat van beleg' wettelijk poortje naar elke dictatuur?

don 8 mei 2008 19:15
Burgerrechten aan de kant bij een dreiging van een vijand Van een Charter van de mensenrechten verwacht ik als burger niet dat er uitzonderingen instaan zoals deze die ik u hier onder citeer zeker niet als dat van de Europese Raad is en getekend door 27 ministers van Buitenlandse zaken. Ik ben hier op iets verontrustends gebotst dat blijkbaar in alle wetgevingen voorkomt en ik als naive burger niet wist en normaal zou moeten vinden. Ik wil dit nu met u delen en vragen wat u ervan denkt. De...

Een beetje doorlezen in het EU-verdrag: doodstraf, einde van vrije meningsuiting en meer

maa 28 apr 2008 22:12
Het verdrag van Lissabon, ofwel de Europese grondwet, ziet er op het eerste oog goed en democratisch uit. Al onze basisrechten worden beschermd en we zijn eigenlijk zo vrij als we nu zijn. Maar het verdrag van Lissabon is een dik verdrag. Een heel dik verdrag met heel veel kleine lettertjes. Wie een beetje door de marketing heen leest, begint in de kleine lettertjes opvallende zaken te vinden. -Over uitzondersgevallen voor de doodstraf. -Over uitzonderingen op het recht op leven -Over...

Onthutsend: verdrag van Lissabon begin van totale EU dictatuur!

zon 13 apr 2008 11:52
Allereerst dank aan Babylonia voor de informatie!! We zijn op weg naar een totale dictatuur in Europa! EU parlement protesteert maandenlang voor referendum. Wat is er aan de hand? Maandenlang is er protest in het EU parlement door MPs en wij horen daar niets van in de media? Tachtig MPs roepen boe en zwaaien met spandoeken in de zaal op 12 dec 2007. En dat alles in een uiterste poging om onze democratie te redden. Waarom heeft de mainstream media weer zitten slapen, terwijl we met z'n allen...

De Sovjet van de Europese Unie: het einde van "democratie" in de EU

maa 24 maa 2008 23:17
...

The End of Nations (Documentaire)

don 6 maa 2008 21:17
End of Nations - EU Takeover & the Lisbon Treaty This video details how the structures of the EU really operate, what the full significance of the Lisbon Treaty is and how it is the end of Nations within in the EU. MEPs describe their experience in Brussels and how they are undermined by the real power of the unelected and unaccountable Eurocrats who run the organization. How the politicians are working together for their own selfish needs while being used for a bigger agenda. ...