ZapLog-dossier: wet

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

EU artikel 13 dat alle internetvrijheid de nek omdraait

don 5 jul 2018 13:19
Op 20 juni jongstleden stemde EU commissarissen over de nieuwe wetgeving, zijnde artikel 13, waarmee feitelijk elke vorm van onafhankelijke berichtgeving definitief de nek omgedraaid wordt. Vandaag 5 juli 2018 stemmen de Euro-parlementariërs over de reeds door de commissarissen goedgekeurde wet. Zien we hier de illusie van democratie in haar volste glorie? Heeft u enige inspraak in wat daar in Brussel gebeurt? Ja, natuurlijk u stemt op landelijke partijen die dan mogelijk een regering vormen...

Europarlement gaat internet slopen op 20 en 21 juni

maa 4 jun 2018 11:52
De EU is voornemens binnenkort heel bizarre copyright wetgevingen te introduceren die het functioneren van internet grondig gaan slopen. Op 20 of 21 juni gaat het Europarlement hierover stemmen. Wetende dat o.a. Nederland en de andere lidstaten al akkoord zijn gegaan met deze wetgeving, zal het Europarlement vermoedelijk snel akkoord gaan. Waar gaat het over? Het Upload Filter / Censorship Machines Er komt een wet die verplicht alle websites waar je informatie kan posten een geautomatiseerd...

Uw verzekeringspremie kan gaan stijgen met ‘volgbare pil’ technologie

zon 19 nov 2017 18:15
In Amerika werd deze week de volgbare pil goedgekeurd. Dat is een pil met een ingebouwd zendertje. Erg handig voor patiënten die hun medicatie wel eens vergeten. Je kan dan bijvoorbeeld via een armbandje of smart horloge een signaal krijgen van “tijd om je pil te slikken”. Het is natuurlijk ook erg handig voor psychiatrische patiënten die hun pillen stiekem in het toilet uit willen spugen of voor toekomstig personen die ter observatie in een cel gegooid worden om te kijken of ze...

Duitsland naar fascistisch links met angstaanjagende "rechtse" wet

maa 23 jan 2017 17:17
Sinds kort bestaat er in de deelstaat Brandenburg een wet die een verblijfsstatus verleent aan vreemdelingen die slachtoffer worden van ‘rechts geweld’ (in 2014 1.581 gevallen). Dat past volgens de initiatiefnemer van de wet, SPD, in een humane behandeling van vluchtelingen en is (ook) bedoeld als een krachtig signaal naar ‘rechtse daders’ dat ‘het niet loont om buitenlanders vanwege hun nationaliteit, etniciteit, huidskleur, godsdienst, sociale status, stoornis, seksuele...

Een wet tegen desinformatie en propaganda. Serieus? Nou en of.

woe 28 dec 2016 12:01
Lang voordat ‘nepnieuws’ een hot item werd op de mainstreammedia, was er door de Amerikaanse overheid al opdracht gegeven om een ‘Centrum voor Informatieanalyse en Repliek’ te ontwikkelen, waardoor de desinformatiebronnen kunnen worden opgespoord, gegevens geanalyseerd en om op feiten gebaseerde artikelen tegenover nepnieuws te zetten. Samengevat, voordat nepnieuws een hot item werd, was de Amerikaanse overheid al een wettelijke basis aan het ontwikkelen om alles wat het label...

Nederlands Kabinet bereidt verbod smartphonegebruik op de fiets voor

maa 12 dec 2016 12:33
Minister Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu is gestart met de voorbereiding van een wettelijk verbod op smartphonegebruik op de fiets. Uit consultaties blijkt volgens de minister dat dit een groot risico oplevert. De minister van Infrastructuur en Milieu is het wetgevingstraject gestart en licht de Tweede Kamer in over de plannen. Volgens haar is het bedienen van een touchscreen tijdens het fietsen risicovol. Ze heeft dit uit laten zoeken door deskundigen van de Stichting...

Een bos hout voor de deur

maa 29 aug 2016 21:46
Nu dameskledij in het middelpunt van de belangstelling staat, mag een vrolijke noot niet ontbreken. Deze zingende dame werd in Israël van het podium gestuurd wegens al te veel ontboezeming of, op z'n Amsterdams, een flinke bos hout voor de deur. Op een strandfeestje. Want zo'n bikinitop (lijkt meer op een BH, maar goed) is verboten bij de wet - die nog wel even gemaakt moet worden maar daar wordt nu hard aan gewerkt. ...

GMO en aanverwant nieuws

din 8 sep 2015 08:20
In de nieuwe wet op GMO groeisels wordt het de EU-landen genadiglijk toegestaan geheel of gedeeltelijk te opteren voor het weren van GMO. Tot nu toe hebben 4 landen voor deze optie gekozen: Duitsland, Schotland, Letland (Latvia) en Griekenland. Vooral Montsanto's maisvariant is de klos. Arm Montsanto! Rusland stelt een hele aardige optie voor om flora-diversiteit aan te moedigen. Maar die hebben de ruimte... ...

De geile droom van Drs. Rutte: Oorlogswet voor Nederland.

zon 31 aug 2014 08:51
In 1996 is een nieuwe oorlogswet bepaald door de machten boven ons gesteld. Opmerkelijk bij deze wetgeving is een groot aantal, vrijheid-beperkende-wetgeving-tegen-haar-burgers artikelen. Die er vooral op gericht zijn om burgerlijke vrijheden, tja eigenlijk gewoon af te schaffen. Ik kom geen enkel artikel tegen, die waarborgt dat de burger rechten kan dan doen gelden op een mate van bescherming, zoals het aantal schuilkelders in de wijk, voedsel-distributie voor de burgers, water...

Kapsel Kim Jong Un voortaan bij wet verplicht

woe 26 maa 2014 18:51
Rampspoed daalt neer op de modebewuste mannen in Noord-Korea. De mannelijke inwoners van het land zijn voortaan immers bij wet verplicht om het kapsel van hun grote leider Kim Jong Un te dragen. Reacties op deze beslissing zijn er, behalve de juichende in de officiële staatsmedia, uiteraard niet. Volgens sommige bronnen zou de nieuwe richtlijn al enkele weken gelden in de hoofdstad Pyongyang, maar zou nu over het hele land uitgerold worden. Binnen afzienbare tijd moeten daarom alle...

Land of the free? Niet als je een varken bent

vri 21 feb 2014 14:24
Undercover video toont wreedheden van Amerikaanse vee-industrie ... Biggenkannibalisme 'heel gewoon' ... Dierenmishandeling klokkenluiden wordt onder 'ag-gag-wet' verboden. ... Onder die wet wordt het undercover filmen van dierenmishandeling in landbouwpraktijken illegaal. In de staten Utah en Iowa is de wet reeds van kracht. Video op de site. ...

Omstreden Russische internetwet van kracht

don 1 nov 2012 18:53
In Rusland is donderdag een omstreden internetwet van kracht geworden waarmee de regering websites kan blokkeren. Critici vrezen dat Moskou de wet misbruikt om de vrijheid van meningsuiting in te perken. De wet, die snel door het parlement is gejaagd, is officieel bedoeld om kinderen te beschermen en richt zich tegen websites met kinderporno, informatie over drugs en zelfmoord. Ook sites die door een rechter als extremistisch zijn beoordeeld, vallen er onder. Volgens critici zou de...

PVV zoekt mazen in wet over giften

don 26 jan 2012 22:48
Als politieke partijen openheid moeten geven over giften die ze ontvangen, zal de PVV er alles aan doen om hier onderuit te komen. PVV-Kamerlid Hero Brinkman kondigde aan dat zijn partij de mazen van de wet zal opzoeken om te voorkomen dat de namen van donateurs op straat komen te liggen. Brinkman betitelde de wet over partijfinanciering die de Tweede Kamer vandaag besprak, als een anti-PVV-wet omdat de partij gedwongen wordt openheid te geven over geldschieters terwijl de PVV tegen iedere...

Hongarije neemt omstreden monetaire wet aan

vri 30 dec 2011 15:33
Het Hongaarse parlement heeft vandaag met een overweldigende meerderheid een omstreden wetsvoorstel aangenomen dat de greep van de Hongaarse regering op het monetair beleid van het land vergroot. 293 parlementariërs stemden voor het wetsvoorstel, slechts vier wezen het af. Eerder deze maand staakten de EU en het Internationaal Monetair Fonds (IMF) de gesprekken met Hongarije over financiële steun voor het land. Zij vinden dat de nieuwe wet de onafhankelijkheid van de centrale bank van het...

Kamer stemt in met ID-wet

don 29 sep 2011 14:49
De Tweede Kamer heeft donderdag ingestemd met het voorstel van minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) om weer geld te gaan vragen voor de identiteitskaart. De Hoge Raad bepaalde begin september dat de kaart gratis moest zijn, maar met een noodwet heeft Donner dit weer aangepast. De wet moet nog door de Eerste Kamer, maar de Tweede Kamer vond het goed dat deze vorige week al inging. De Tweede Kamer verwierp een voorstel om burgers pas weer leges voor de ID-kaart te laten betalen als...

Hirsch Ballin wil afluisterverbod verruimen

woe 28 jul 2010 19:36
Minister Hirsch Ballin wil het verbod op het afluisteren, aftappen of opnemen van vertrouwelijke gesprekken verruimen. Nu is het bijvoorbeeld verboden om stiekem in een woning of besloten lokaal een gesprek op te nemen als degene die het gesprek opneemt daar zelf niet aan deelneemt. Straks geldt het verbod ook voor de dader die wèl gespreksdeelnemer is en zonder toestemming heeft opgenomen, waarmee het Nederlands recht op één lijn komt met bestaande wettelijke regels in Frankrijk en...

Wet en regelgeving: Genetische manipulatie van landbouwgewassen en voedsel

don 28 jan 2010 22:33
De wet en regelgeving rondom gentechnologie is van het begin af aan sterk beinvloed door de OECD, de organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling. De bemoeienis van de OECD kwam voort uit het feit dat veel westerse overheden een grote rol voor gentechnologie zagen in de economie van de toekomst en dat daarbij harmonisatie van regelgeving gewenst was. Vandaar dat de OECD richtlijnen uitgaf over wat voor eisen er aan gentechonderzoek gesteld moesten worden. Veel uit die richtlijnen...

Wetteloosheid

woe 20 jan 2010 23:49
Wat is de grootste menselijke prestatie? De meeste mensen zullen deze vraag beantwoorden met iets uit de architectuur zoals de Egyptische piramides, wolkenkrabbers en de Deltawerken of mensen in een raket naar de maan sturen. Anderen noemen misschien het overwinnen van een dodelijke ziekte of Einsteins relativiteitstheorie. Maar de grootste menselijke prestatie is het onderwerpen van machthebbers aan de wet. Het gebeurde voor het eerst in Engeland na acht eeuwen van bittere strijd, die...

Straf dreigt voor woningbezitters

zon 20 dec 2009 08:18
Straf dreigt voor woningbezitters Honderdduizenden eigenaren van appartementen, flats en portiekwoningen hangt een forse boete of zelfs een gevangenisstraf boven het hoofd. Als verenigingen van eigenaren zich namelijk niet voor 1 januari hebben ingeschreven bij de Kamer van Koophandel, maken zij zich schuldig aan een economisch delict. ...

Hoe de Bijbel langzaam groeide

don 5 nov 2009 15:05
Volgens Karel van der Toorn is de Bijbel het werk van vele anonieme schriftgeleerden. Wie schreef de Bijbel? Het lijkt een onzinnige vraag: de Bijbel bestaat uit tientallen boeken, ontstaan over vele eeuwen. Maar wie de Bijbel leest, en dan met name de Hebreeuwse Bijbel (wat christenen het Oude Testament noemen), stuit onvermijdelijk op die intrigerende vraag: hoe is deze collectie boeken ontstaan? Wie zaten hier achter? Rechtstreekse aanduidingen van schrijvers zijn zeldzaam (en meestal niet...

Fransen negeren EU, nemen piratenwet aan

woe 13 mei 2009 12:13
De Franse piratenwet is er doorheen. Internetgebruikers kunnen na twee waarschuwingen een jaar lang worden afgesloten van internet. Met 296 stemmen voor en 233 tegen ging het Franse parlement dinsdagmiddag akkoord met de controversiële wet. Eerder werd de wet nog afgeschoten door de oppositie, maar nu waren er voldoende voorstanders van de wet te vinden in het parlement. De Franse Senaat moet deze week nog een definitief akkoord geven aan de nieuwe wet. Het afsluiten van de...

g

don 9 apr 2009 12:08
g ...

De christelijke Jezus is een vis in een lege vissekom (extra): Jacobus vs Freek de Jonge

vri 13 maa 2009 15:56
Ik vond deze brief die ik ooit stuurde aan dagblad Trouw, op 10 januari 2002 (inmiddels lees ik de krant niet meer), ter gelegenheid van de oudejaarsconferance van Freek de Jonge. Het sluit aan bij Yelamdenu's serie over Jezus. Overigens zou ik het nu misschien niet zo fel meer verwoorden; liefde — in de zin van empathie en barmhartigheid — is een belangrijke deugd. Ook beschouw ik Freek de Jonge als één van de stevigere fundamenten die onze cultuur nog over heeft. Nochtans is het nog...

De vele voordelen van cannabis

zon 4 mei 2008 13:13
Cannabis of hennep is een van de oudste gecultiveerde planten ter wereld. In China werd het zeker rond 2800 v.Chr. reeds verbouwd, maar het gebruik van cannabis is vele duizenden jaren ouder. Het eerste bewijs is afkomstig uit de oudste Neolithische cultuur in China: de Yang-shao, die omstreeks 4.500 v.Chr. langs de Gele Rivier verscheen. De kleren die de mensen droegen, de netten waarmee ze visten en jaagden, de touwen die ze gebruikten in hun gereedschap, ze waren allemaal gemaakt van de...

OV-kaart in strijd met wet en onveilig

din 15 jan 2008 16:45
De ov-chipkaart voldoet niet aan de privacywetgeving en is niet veilig. Dat blijkt uit een rapport van het College Bescherming Persoongegevens en spoedonderzoek van TNO. Het TNO-onderzoek is gedaan in opdracht van Trans Link Systeem, de joint venture van openbaarvervoerbedrijven die de ov-chipkaart ontwikkelt. Twee weken geleden werd op een congres in Berlijn bekend dat computerhackers de beveiliging op een ov-chipkaart voor abonnementhouders hebben gekraakt. TNO bevestigt nu dat de chip te...