ZapLog-dossier: zelfcensuur

Alle artikelen met dit trefwoord

Gerelateerde discussie

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

Censuur op de censuurwetten

zon 1 apr 2018 10:04
Op 30 juni 2017 was de laatste zitting van het Duitse parlement, dus vlak voor het begin van de parlementaire vakantie. Het parlement nam toen een wet aan over de netwerk-handhaving in de sociale media: die was opgesteld door de minister van justitie, Maas. Het is een omstreden wet en Maas wil ermee ten strijde trekken tegen “haatcommentaren” en “Fake-News”. Deze wet voor de sociale media verplicht aanbieders van sociale netwerken, zoals Twitter, Facebook en You Tube, om...

Teken voor referendum tegen sleepnetwet, nog 55000 handtekeningen

vri 6 okt 2017 17:50
Nederland heeft nog tien dagen om een verzoek in te dienen voor het houden van een referendum tegen de sleepnetwet. Dit is de tweede en laatste ronde om Rutte c.s. te dwingen een volksraadpleging te houden moeten er voor 16 oktober nog 55.000 handtekeningen binnenkomen. Hier kan je tekenen De Kiesraad heeft op 2 september bekendgemaakt dat er meer dan 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend voor het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv)....

Lieve media, is de waarheid te veel gevraagd?

don 5 okt 2017 16:43
Media doen hun werk niet In het korte bestaan van mijn blog heb ik herhaaldelijk geschreven over de manipulerende en misleidende media. Omdat ze niet naar mijn wijze woorden luisteren, blijft dit vooralsnog een terugkerend onderwerp. De politieke correctheid (lees: zelfcensuur), en onbetrouwbaarheid van de media vieren hoogtijdagen na terroristische aanslagen. CNN zet fake news in scene, terwijl de NOS bewust relevante feiten achterhoudt over de aanslag. Eigenlijk is het allemaal heel...

Voorkom sleepnetwet nu het nog kan, in tweede ronde

zon 3 sep 2017 09:47
Wanneer u getekend heeft voor het inleidend verzoek moet u nogmaals gaan tekenen voor het nu toegestane referendumverzoek. De Kiesraad heeft gisteren bekendgemaakt dat er meer dan 10.000 geldige verzoeken zijn ingediend voor het houden van een referendum over de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Daarmee gaat deze wet door naar de definitieve fase. Als in de definitieve fase voldoende geldige verzoeken zijn ontvangen, dan moet een raadgevend referendum over de Wiv worden...

Overheidstoezicht leidt volgens studie tot zelfcensuur

din 29 maa 2016 09:30
De studie probeert verbanden te leggen tussen zelfcensuur en overheidstoezicht op internetactiviteiten. Er wordt onderscheid gemaakt tussen opinies waar de omgeving het mee eens is, en meningen die door de omgeving worden afgekeurd. Daarnaast wordt gekeken naar de mate waarin respondenten van mening zijn dat overheidstoezicht gerechtvaardigd is. Een deel van de respondenten werd ervoor gewaarschuwd dat de overheid mogelijk hun activiteiten gadeslaat. De studie laat zien dat wanneer...

De basisregels van vrijheid

zat 9 jul 2011 19:57
Er is niets erger in deze wereld dan een slaaf die denkt dat hij vrij is, behalve dan misschien dezelfde man zijn hachelijke situatie proberen uit te leggen. Je kunt hem waarheid naar waarheid voor de voeten gooien. Je kunt je standpunt ondersteunen met harde, onweerlegbare feiten. Je kunt smeken en schreeuwen, maar voordat hij ooit zal luisteren, moet hij zich eerst van zijn eigen moeilijke omstandigheden bewust worden. Zolang hij zichzelf ziet als "veilig", zolang hij zijn ketenen ziet als...

Autisme

maa 13 jun 2011 19:16
Autisme is een stoornis waarvan één van de belangrijke symptomen is dat de patient de werkelijkheid niet kan herkennen, en daarom ook niet aanstormend gevaar. In dat opzicht is autisme een wezenlijk kenmerk van de moderne massamens die ervan uitgaat dat zijn bestaan niet wezenlijk zal veranderen. Een illustrerend voorbeeld van autisme las ik zojuist in een artikel van Juurd Eijsvoogel. Dit weekeinde begint zijn opiniestuk in de NRC over de massale onrust in de Arabische wereld met deze...

GE bezit NBC: extra complicatie in berichtgeving

zat 2 apr 2011 11:12
The Daily ShowTags: Daily Show Full Episodes,Political Humor & Satire Blog,The Daily Show on Facebook ...

Karskens: 'Wie Zwijgt Stemt Toe....'

vri 11 dec 2009 05:47
Linkdump dus klikken! Uit financiële overwegingen doen Nederlandse media geen onderzoek naar burgerslachtoffers in Uruzgan. Door deze laakbare houding zijn ze medeverantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen. Donderdag 10 december is de dag van de Rechten van de Mens. Dus tijd voor een statement.... De laatste veertig maanden reisden zo'n 500 Nederlandse en buitenlandse journalisten op kosten van Defensie naar Uruzgan. Ze verbleven en aten daar op kosten van Defensie. Ze maakten gebruik...

Hollandse taboes

maa 7 jan 2008 20:27
We bekommeren ons om god noch gebod, maar zeggen wat je denkt, is in Nederland nog steeds gevaarlijk. Wijlen Pim Fortuyn, Dolph Kohnstamm, J.A.A. van Doorn en C.W. Rietdijk konden ervan meepraten. Over taboes, de belangen die erachter schuilgaan en de uitholling van onze vrijheid van meningsuiting. Plus: de verschrikkelijke eveneens wijlen Theo van Gogh. Toen Gerry van der List in 1998 in een column in de Volkskrant de Gay Games een walgelijke orgie noemde, vulden boze ingezonden brieven een...