Discussie over '3 jaar oud' / reset

Alle artikelen met dit trefwoord

Topartikelen met dit trefwoord

Alle gerelateerde trefwoorden

RSS-feed voor dit trefwoord

pagina 1 van 1

Een hoger IQ ? (Wat kon jij toen je drie jaar oud was?)

20:50, don 8 feb 2018, Best Well

[quote]E.R.O.E.I. Globalism‏ Als antwoord op @demo_demo_nl @sybrandbuma Het gaat niet over IQ, dit wordt er als aan te vallen item uitgelicht en uitvergroot. Het gaat over de toekomst van de kenniseconomie en de verzorgingsstaat in combinatie met ongecontroleerde migratie. Maar hierover spreekt niemand, tot de uitkeringen moeten worden...